Projektowanie systemu celów

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 06:49, 21 maj 2020 autorstwa 127.0.0.1 (dyskusja) (LinkTitles.)
Projektowanie systemu celów
Polecane artykuły


Projektowanie systemu celów obejmuje następujące etapy:

  • formułowanie celów,
  • hierarchizację celów,
  • wybór celów,
  • klasyfikację celów.

Formułowanie celów

Możemy wyróżnić cele ekonomiczne, które odnoszą się do efektywności działania i pozaekonomiczne (np. organizacyjne, intelektualne, badawcze, ekologiczne, polityczne itp.). Powinny być one skierowane na zaspokajanie potrzeb, oczekiwań firmy oraz odbiorców. Cele można formułować przedmiotowo (np. osiągnięcie pożądanego stanu) lub czynnościowo (np. wytwarzanie produktów). Cele powinny być odpowiednie, kwantyfikowane, akceptowalne, rozsądne i określone w czasie.

Hierarchizacja celów

Hierarchizacja celów prowadzi do ustalenia ich wartości na poziomach: strategicznym, taktycznym, operacyjnym lub układzie systemu zarządzania Można je szeregować w trybie powszechnym (na podstawie statystyk) bądź indywidualnym (ocena pojedynczego przedsiębiorstwa uwzględniająca wizję, misję oraz otoczenie zewnętrzne).

Wybór celów

Należy przyjąć kryteria wyboru celów. Mogą to być [Stabryła A. Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, 2002]:

  • system wartości,
  • preferencje generalne, określone przez strategie podstawowe,
  • sytuacje zewnętrzne i uwarunkowania wewnętrzne firmy,
  • perspektywa czasowa,
  • ryzyko.

W praktyce kryteria te muszą być uszczegółowione oraz stosowane łącznie. Pozwala to na uzyskanie wszechstronnej analizy systemu celów firmy, a co za tym idzie podjęcie prawidłowych decyzji.

Klasyfikacja celów

W wyniku klasyfikacji celów otrzymujemy drzewo celów, w którym wychodząc od celów ogólnych dochodzimy do celów cząstkowych. Klasyfikacja ma porządkować cele i je uszczegóławiać, ma kształtować strukturę organizacyjną. Gdy cele są odniesione do poszczególnych jednostek organizacyjnych stają się one zadaniami.

Bibliografia

Autor: Katarzyna Duraj