Proces projektowania

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 00:01, 26 lis 2023 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (cleanup bibliografii i rotten links)

Proces projektowania jest zbiorem czynności i zdarzeń, które następują w czasie między pojawieniem się problemu, a powstaniem dokumentacji, która będzie opisywać rozwiązanie problemu, racjonalne z punktu widzenia ekonomicznego i funkcjonalnego (M. Sołtysik 2016, s. 23).

W procesie projektowania można efektywnie ubezpieczyć realizowane przedsięwzięcie od nieprzewidzianych zdarzeń. Jedynym sposobem usprawnienia działania zespołu projektowego podczas opracowywania danego zadania, jego testowania oraz wdrażania są sprawdzone praktyki projektowe. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na istotną różnicę między umiejętnościami projektowymi a wdrożeniowymi. Te drugie są zbiorem skutecznych i efektywnych rozwiązań, które jednakże nie muszą być poprawnie zaprojektowane i właściwe z perspektywy rozwiązania występującego problemu. Należy również nadmienić, iż praktycznie żaden proces projektowania nie powtarza się. W takim wypadku w procesie osiągania celu szczególne znaczenie mają sposoby działania - strategie projektowe.

Wiedza o procesie projektowania jest niezbędna do zrozumienia i efektywnej realizacji tego procesu. Pomaga także w określeniu działań mających na celu doskonalenie tego procesu i wprowadzeniu instrumentów metodycznych i technicznych. To z kolei determinuje konieczność powstania metodologii projektowania (A. Asanowicz 2010, s. 12).

Metodologia projektowania

Metodologia projektowania jest nauką, która bada procesy, metody i środki projektowania, ukierunkowaną na świadome przekształcanie otaczającego środowiska.

Projektowanie może być rozpatrywane jako:

 • proces decyzyjny,
 • proces przekształcania informacji,
 • proces rozwiązywania zadań cząstkowych,
 • proces twórczego myślenia,
 • proces badawczy,
 • proces sterowania.

Etapy procesu projektowania

Każdy proces projektowy opiera się na określonym schemacie metodyki badań, która dotyczy zarówno diagnostyki, jak i projektowania. Dla każdego przypadku schemat ten powinien zostać w właściwy sposób zmodyfikowany i dostosowany do wymagań (A. Stabryła 2016, s. 178-179).

Faza prac analityczno-badawczych (w projektowaniu bazowym)

 1. Analiza sytuacyjna
 2. projektowanie systemu celów
 3. Opracowanie koncepcji modelowej

Faza planowania przebiegu i zasobów projektu

 1. Planowanie cyklu projektowo-realizacyjnego
 2. Przygotowanie studium wykonalności inwestycji
 3. Organizacja systemu zarządzania projektami
 4. Opracowanie harmonogramów
 5. Kosztorysowanie
 6. Budżetowanie
 7. Kontrola
 8. Implementacja informatycznych narzędzi zarządzania projektami

Faza projektowania zasadniczego

 • Etap przygotowawczy:
 1. Definiowanie projektu (interpretacja i zakres przedmiotowy)
 2. Sformułowanie założeń i zadań projektowych (zakres funkcjonalny)
 3. Zestawienie parametrów przedmiotu projektowania
 4. Dobór kryteriów wyboru rozwiązań projektowych
 5. Obiektywizacja kryteriów wyboru rozwiązań projektowych
 • Etap podstawowy:
 1. Opracowanie projektu wstępnego i wariantowanie rozwiązań
 2. Wybór wariantu racjonalnego
 3. Weryfikacja projektu wstępnego
 4. Podjęcie decyzji o realizacji przedsięwzięcia
 5. Projektowanie szczegółowe i koordynacja projektów cząstkowych
 • Etap końcowy:
 1. Ustalenie dopuszczalnych zmian w projekcie podczas wdrożenia
 2. Weryfikacja projektu szczegółowego
 3. Odbiór projektu szczegółowego

Faza projektowania procesu realizacji przedsięwzięcia

 1. Projektowanie systemu logistycznego dla procesu wdrożeniowego
 2. Projektowanie rozruchu i eksploatacji wstępnej
 3. Projektowanie systemu kontroli procesu wdrożeniowego
 4. Opracowanie mapy procesów operacyjnych
 5. Ustalenie normatywów procesów operacyjnych
 6. Planowanie operacyjne
 7. Projektowanie systemu monitorowania procesów operacyjnych


Proces projektowaniaartykuły polecane
KonceptualizacjaWdrożenieCykl DemingaKluczowe czynniki sukcesu wdrożenia systemu informatycznegoCykl organizacyjnyWykres programowy procesu decyzjiProcesy w projekcieCykl życia systemu informatycznegoDMAIC

Bibliografia

 • Asanowicz A. (2010). Geneza metodologii projektowania
 • Sielicki A. (1980). Projektowanie jako przedmiot badań cybernetycznych, Projektowanie i systemy-zagadnienia metodologiczne. pod red. Gasparskiego W i Miller D. Ossolineum Wrocław
 • Sołtysik M. (2016), Metodyka projektowania strategii organizacyjnych przedsiębiorstwa, rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków
 • Stabryła A. (2016), Aspekty interpretacyjne i metodologiczne zarządzania projektami, MWSE, Tarnów


Autor: Mateusz Stasiak