Poziomy dojrzałości organizacji

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 00:03, 30 lis 2023 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (cleanup bibliografii i rotten links)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Koncepcję poziomów dojrzałości organizacji wprowadziła w znormalizowanych systemach zarządzania norma ISO 9004:2000. Wyróżniono pięć poziomów dojrzałości:

 1. Brak formalnego podejścia.
 2. Podejście reaktywne.
 3. Stabilne, formalne podejście systemowe.
 4. Nacisk na ciągłe doskonalenie.
 5. Osiągi najlepsze w swojej klasie.

Pierwszy poziom charakteryzuje się brakiem podejścia systemowego do zarządzania jakością. Wyniki nie są mierzone lub mierniki są niewłaściwe, co uniemożliwia podejmowanie decyzji na ich podstawie. W podejściu reaktywnym przedsiębiorstwo działa w oparciu o podejście systemowe. Mierzone są podstawowe rezultaty udoskonaleń, co umożliwia świadome, lecz ograniczone, sterowanie rozwojem organizacji. Ten poziom powinna osiągnąć firma, która ubiega się o certyfikat ISO 9001.

Stabilne, formalne podejście systemowe polega na stosowaniu systemowego podejścia do problemu doskonalenia. Organizacja bada dane na temat zgodności wyników doskonalenia z celami oraz identyfikuje trendy poprawy.

Czwarty poziom dojrzałości - nacisk na ciągłe doskonalenie - przedsiębiorstwo osiąga, gdy stosuje w pełni proces doskonalenia, jego wyniki są dobre a trendy poprawy trwałe. Pozycja firmy na tym poziomie powinna być niezagrożona.

Najwyższy poziom firma może osiągnąć gdy jest liderem rynku. Posiada silnie zintegrowany proces doskonalenia, może prezentować najlepsze wyniki w swojej branży. Taki poziom osiągają przedsiębiorstwa globalne.

Korzyści z osiągnięcia wyższych poziomów dojrzałości organizacji

Osiągnięcie wyższych poziomów dojrzałości organizacji przynosi wiele korzyści, które wpływają na efektywność i jakość jej działania. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

 • Lepsza kontrola nad procesami i wynikami organizacji. Osiągnięcie wyższych poziomów dojrzałości pozwala na lepszą kontrolę nad procesami wewnątrz organizacji, co prowadzi do skuteczniejszego zarządzania i osiągania zamierzonych wyników.
 • Wyższa jakość produktów i usług oferowanych przez organizację. Poprawa procesów i systemów organizacji przekłada się na jakość produktów i usług, co z kolei zwiększa zadowolenie klientów i umacnia pozycję rynkową firmy.
 • Zwiększenie zaufania klientów i budowanie silnej marki. Osiągnięcie wyższych poziomów dojrzałości organizacji świadczy o wysokim poziomie profesjonalizmu i zaangażowania w zapewnianie jakości. To buduje zaufanie klientów i przyczynia się do budowania silnej marki.
 • Większa efektywność i efektywność organizacji. Poprawa procesów i systemów organizacji prowadzi do zwiększenia efektywności i efektywności działania. Dzięki temu organizacja osiąga zamierzone cele w bardziej skuteczny sposób.
 • Zwiększenie atrakcyjności organizacji dla pracowników. Organizacja, która osiąga wyższe poziomy dojrzałości, staje się atrakcyjniejszym miejscem pracy. Pracownicy doceniają profesjonalne podejście do zarządzania oraz możliwość rozwoju i doskonalenia swoich umiejętności.

Wyzwania związane z osiąganiem wyższych poziomów dojrzałości organizacji

Osiągnięcie wyższych poziomów dojrzałości organizacji wiąże się również z pewnymi wyzwaniami, które należy podjąć. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

 • Zaangażowanie zarządu i pracowników w osiąganie wyższych poziomów dojrzałości. Aby osiągnąć wyższe poziomy dojrzałości, konieczne jest zaangażowanie zarządu oraz wszystkich pracowników organizacji. Bez ich aktywnego udziału i wsparcia trudno osiągnąć sukces w tym zakresie.
 • Zrozumienie celów i wymagań osiągnięcia wyższych poziomów dojrzałości. Organizacja musi dokładnie zrozumieć cele związane z osiąganiem wyższych poziomów dojrzałości oraz wymagania, jakie musi spełnić, aby je osiągnąć. To wymaga odpowiedniego planowania i analizy.
 • Opracowanie i wdrożenie strategii i planów działania. Aby osiągnąć wyższe poziomy dojrzałości, organizacja musi opracować i wdrożyć odpowiednie strategie i plany działania. To pozwoli na skoordynowane działania i efektywne osiąganie zamierzonych celów.
 • Dostęp do odpowiednich zasobów i narzędzi do monitorowania postępu. Osiągnięcie wyższych poziomów dojrzałości wymaga odpowiednich zasobów i narzędzi, które umożliwią monitorowanie postępu i ocenę efektywności działań podejmowanych przez organizację.
 • Gotowość na zmianę i dostosowanie procesów i systemów organizacji. Osiągnięcie wyższych poziomów dojrzałości często wymaga zmian w procesach i systemach organizacji. Konieczne jest więc, aby organizacja była gotowa na zmianę i dostosowanie się do nowych wymagań.

Zastosowanie poziomów dojrzałości organizacji w praktyce

Wykorzystanie poziomów dojrzałości organizacji ma praktyczne zastosowanie, które przyczynia się do doskonalenia i rozwoju organizacji. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zastosowania poziomów dojrzałości:

 • Wykorzystanie poziomów dojrzałości do oceny obecnego stanu organizacji i identyfikacji obszarów do doskonalenia. Poziomy dojrzałości pozwalają organizacji ocenić swoje obecne działania i zidentyfikować obszary wymagające dalszego doskonalenia.
 • Monitorowanie postępu organizacji w kierunku osiągania celów związanych z jakością i doskonaleniem. Poziomy dojrzałości umożliwiają organizacji monitorowanie postępu w osiąganiu zamierzonych celów związanych z jakością i doskonaleniem. To pozwala na skuteczne zarządzanie procesem rozwoju.
 • Porównywanie się z innymi organizacjami i identyfikowanie najlepszych praktyk. Poziomy dojrzałości pozwalają organizacji porównać się z innymi organizacjami i identyfikować najlepsze praktyki, które mogą być wykorzystane do doskonalenia swoich procesów i systemów.
 • Komunikacja z klientami, dostawcami i innymi zainteresowanymi stronami na temat podejścia do zarządzania jakością. Poziomy dojrzałości stanowią również narzędzie komunikacji z klientami, dostawcami i innymi zainteresowanymi stronami. Pozwalają one na przedstawienie podejścia organizacji do zarządzania jakością i budowanie zaufania.
 • Wykorzystanie poziomów dojrzałości jako narzędzia do budowania zaufania i budowania silnej marki organizacji. Organizacja, która osiąga wyższe poziomy dojrzałości, może wykorzystać to jako narzędzie do budowania zaufania klientów i budowania silnej marki. To przyczynia się do długoterminowego sukcesu organizacji.


Poziomy dojrzałości organizacjiartykuły polecane
BenchmarkStrategiczny system informacyjnyIstota zarządzania przez jakośćPhilip B. CrosbyZarządzanie jakościąStrategia projakościowa - zasady formułowaniaStrategiczna karta wynikówSystem zarządzania jakościąPolska Nagroda Jakości

Bibliografia

 • Polski Komitet Normalizacyjny (2001), PN-EN ISO 9004:2000, Systemy zarządzania jakością - Wytyczne doskonalenia funkcjonowania, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa


Autor: Sławomir Wawak