Internet

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 23:57, 11 sty 2024 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (cleanup bibliografii i rotten links)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Słowo Internet jest zbitką wyrazów interconnection (połączenie) i network (sieć komputerowa). Neologizm ten jest określeniem dla setek połączonych ze sobą sieci komputerowych, zwykle bardzo różnych technologicznie.

Jest to ogólnoświatowa sieć komputerowa, łącząca lokalne sieci korzystające z pakietowego protokołu komunikacyjnego TCP/IP (ang. transmission control protocol/internet protocol), mająca jednolite zasady adresowania i nazywania węzłów oraz protokoły udostępniania informacji. Stworzony w USA dla środowiska naukowego i akademickiego jako rozwinięcie sieci ARPANet, następnie rozszerzony na inne firmy i instytucje, od końca lat 90. stał się masowo dostępny także dla użytkowników indywidualnych. Pomysł łączenia ze sobą sieci komputerowych przedstawili w 1973 r. R.Kahn i V.Cerf.

TL;DR

Internet to ogólnoświatowa sieć komputerowa, która powstała w USA w latach 70. XX wieku. Składa się z sieci szkieletowej, dostawców internetu i komputerów użytkowników. W Polsce pierwsze połączenie z internetem miało miejsce w 1991 roku. Internet jest używany w różnych celach, ale nadmierne korzystanie może prowadzić do chorób takich jak cyberchondria czy uzależnienie od internetu. Pisownia słowa "Internet" może być z dużej lub małej litery, w zależności od kontekstu. Istnieją także zasady netykiety, które określają poprawne zachowanie w internecie. Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest na początku lutego i ma na celu zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie.

Postrzeganie internetu

Użytkownicy Internetu mogą widzieć Internet inaczej, np. jako:

 • sposób porozumienia się z rodzina i rozrzuconymi po całym świecie przyjaciółmi
 • źródło wersji demonstracyjnych różnych gier,
 • ocean zasobów czekających na eksploatację,
 • miejsce prowadzenia badań dokumentujących jakieś tezy,
 • nieprzebrane bogactwo komercyjnych możliwości
 • mrowie bibliotek i archiwów, będących do dyspozycji na każde skinienie.

Można mnożyć przykłady, jednak żadna z definicji nie jest wyczerpująca. Obecnie Internet funkcjonuje na zasadzie porozumienia między firmami administrującymi sieciami dołączonymi do Internetu. Zarządzaniem protokołami Internetowymi zajmuje się Internet Architecture Board, zasadami adresowania i nazewnictwa Internet Network Information Centem (Inter-NIC). Nadawanie numerów w Europie jest koordynowane przez RIPE. Pierwsze połączenie Polski z Internetem nastąpiło w 1991r. za pośrednictwem NASK.

Budowa internetu

Internet składa się z następujących poziomów. Pierwszy to Sieć Szkieletowa Internetu, która obejmuje zespół węzłów w USA, od 1995r należących do amerykańskich firm telekomunikacyjnych, każdy z węzłów zawiera pełną informację o wszystkich sieciach dołączonych do Internetu i o trasach, którymi należy kierować pakiety przeznaczone do tych węzłów. Do sieci Szkieletowej podłączone są serwery i rutery. Kolejno należy wyróżnić dostawców Internetu administrujących serwerami i ruterami przyłączonymi do sieci szkieletowej. Komputery użytkowników indywidualnych są zwykle dołączone bezpośrednio do serwera należącego do dostawcy: w przypadku użytkowników instytucjonalnych do dostawcy zwykle jest dołączona cała siec komputerowa użytkownika. Do transmisji danych zwykle korzysta się z cyfrowych połączeń światłowodowych lub satelitarnych.

Internet w Polsce

Historia Internetu w Polsce sięga roku 1990. Właśnie wtedy, 26 września, uruchomione zostało pierwsze internetowe łącze analogowe o prędkości 9600 bit/sek (G. Chechłacz 2003 s. 119)

 • Dr Grzegorz Polok (Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie) wspomógł pierwszą transmisję internetową w Polsce. Miała ona miejsce w listopadzie 1990 roku.
 • Oficjalny dostęp do Internetu w Polsce - 20 grudnia 1991 rok.
 • Pierwsze, jednominutowe połączenie internetowe wykorzystujące protokoły TCP/IP, odbyło się 17 sierpnia 1991 roku. Połączenie odbywało się na linii Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego - Centrum Komputerowe Uniwersytetu w Kopenhadze.
 • ATM S.A. jest pierwszą polską firmą, która uzyskała dostęp do Internetu w 1992 roku.
 • Pierwszy polski serwer WWW powstał w sierpniu 1993 roku i nosił nazwę "Polska Strona Domowa".
 • Pierwsza polska strona internetowa jaka powstała nosiła nazwę internet.pl (1992 rok).
 • Polski portal Wirtualna Polska powstał w 1995 roku.
 • W kwietniu 1996 roku TP S.A. uruchomiła dostęp anonimowy do Internetu z wykorzystaniem modemów (R. Hajduk 2001)

Choroby

Nadmierne korzystanie z Internetu wiąże się bardzo często z różnymi chorobami, które noszą także nazwę chorób XXI wieku:

 • Cyberchondria - często traktowana jako zaburzenie neurotyczne, odmiana hipochondrii. Cechuje ja nieuzasadniony i nadmierny lęk przed przeglądaniem wyników wyszukiwania lub piśmiennictwa w Internecie (R. White, E. Hotvitz 2009)
 • Zespół uzależnienia od Internetu - inaczej uzależnienie od Intenetu lub ZUI. Zespół zależności polega na wielogodzinnym korzystaniu z Internetu, który negatywnie wpływa na pacjenta. Odczuwany jest dyskomfort, stres. Bodźce wpływają na sfery: psychiczną, fizyczną, interpersonalną, społeczną, rodzinną i ekonomiczną. (B. Szmajdziński 2007)

Pisownia słowa Internet w języku polskim

Jeśli mamy na myśli konkretną sieć komputerową o charakterze globalnym to słowo "Internet" pisze się wielką literą, jest to nazwa własna. W niektórych przypadkach to pisownia małą literą jest poprawna - internet jako nośnik informacyjny. Przykłady: przeczytałem to w Internecie, internet przewodowy.

Netykieta

Netykieta jest zbiorem reguł poprawnego zachowania w Internecie, internetowy savoir-vivre, etykieta zachowań. Słowo powstało z połączenia słów net (z języka angielskiego - sieć) oraz etykieta. Netykieta, analogicznie do zwykłych zasad dobrego wychowania, nie jest szczegółowo skodyfikowana. Co z tego wynika, nie ma także specjalnej instytucji zajmującej się systematycznym karaniem osób jej nieprzestrzegających. Zdarza się jednak, że administrator danego bloga lub fora internetowego blokuje możliwość wypowiedzi użytkownikowi nadużywającemu wolności wypowiedzi (A. Naruszewicz 2010)

Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu jest dniem okolicznościowym obchodzonym w całej Europie. Jego uroczystość przyda na pierwszą połowę lutego. Dzień powstał z inicjatywy Komisji Europejskiej w celu przyciągnięcia uwagi społeczeństwa do problemu jakim jest bezpieczny i odpowiedzialny dostęp dzieci i młodzieży do sieci Internet.

Patrz także:


Internetartykuły polecane
Wyszukiwarka internetowaDomenaGeolokalizacjaRansomwarePortal internetowyInterfejs użytkownikaPortal społecznościowyOtwarty dostępPrzeglądarka internetowaInżynieria jakości

Bibliografia

 • Cady G., McGregor P. (1996), Internet od podstaw do mistrzostwa, Komputerowa Oficyna wydawnicza HELP, Warszawa
 • Chechłacz G. (2003), Internet w Polsce, Boss Gospodarka, nr 9
 • Hajduk R. (2001), Pierwszy polski internauta, PC World
 • Naruszewicz A. (2010), Tematy (nagłówki) w polskich internetowych grupach dyskusyjnych - forma, funkcja, typologia, Aspekty komunikacji w kształceniu polonistycznym
 • Szmajdziński B. (2007), Syndrom Uzależnienia od Internetu, Wydawnictwo Studio-Impuls, Warszawa
 • White R., Horvitz E. (2009), Experiences with Web Search on Medical Concerns and Self Diagnosis, AMIA Annual Symposium Proceedings 2009
 • Wojnowski J. (2004), Wielka Encyklopedia PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa


Autor: Marlena Mędala, Aneta Bocheńska