Funkcje ergonomii

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 21:51, 19 maj 2020 autorstwa 127.0.0.1 (dyskusja) (LinkTitles.)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Funkcje ergonomii
Polecane artykuły


Wyróżnia się 3 podstawowe funkcje ergonomii, które wzajemnie się dopełniają w procesie tworzenia takiego układu człowiek - maszyna - środowisko, że pracownik będzie zdrowy, produktywny i zadowolony z pracy, co będzie się przekładało na skalę społeczną oraz przynosiło pożądane rezultaty ekonomiczne:

Funkcja humanizacyjna

Funkcja humanizacyjna jest związana z tworzeniem warunków pracy dostosowanych do człowieka, aby umożliwiać jego rozwój, zapewnić zdrowie fizyczne i psychiczne.

W ramach humanizacji pracy zapewnia się bezpieczeństwo i podmiotową rolę człowieka, eliminując lub zapobiegając (ergonomia korekcyjna i koncepcyjna) nieodpowiednim rozwiązaniom technicznym i organizacyjnym: dostosowanie urządzeń i maszyn do człowieka, eliminacja ciężkiej pracy fizycznej (minimalizacja kosztu biologicznego), zapobieganie wyalienowaniu człowieka, umożliwianie pracownikowi spełnienia zawodowego - w sensie wykorzystywania jego uzdolnień i możliwości.

Funkcje humanizacyjne można określić jako zapewnianie człowiekowi swego rodzaju komfortu - psychicznego i fizycznego - na stanowisku pracy, aby on sam wyzwolił swój potencjał, pracował chętnie i dobrze.

Funkcja społeczno-polityczna

Funkcja społeczno - polityczna - kładzie nacisk na skumulowane efekty reakcji jednostek na pracę: pozytywne (wzrost postaw aktywnych) i negatywne (wzrost absencji, fluktuacji - spowodowane najczęściej złymi warunkami pracy; wzrost wypadkowości i zachorowalności, które obciążają fundusze państwowe). Działania mające na celu stosowanie zasad ergonomii są postrzegane przez pracujących jako wyraz ukierunkowanej na nich polityki społecznej, a to oddziałuje pozytywnie na ich postawy.

Funkcja ekonomiczna

Funkcja ekonomiczna - związana jest ze wzrostem efektywności pracy i niezawodności układu człowiek - maszyna, pod wpływem zaleceń ergonomii, których stosowanie, według licznych badań, powoduje m.in. zmniejszenie liczby wypadków, poprawę jakości, itp. Te zjawiska poprawiają charakterystyki ekonomiczne: zwiększają produkcję przy tych samych zasobach, obniżają koszty pracy (mniej roboczogodzin potrzebnych na wykonanie zadania), odszkodowań czy rent powypadkowych, mniejsza wadliwość produktów zmniejsza koszty z tytułu zwrotów i reklamacji.

Należy również zauważyć, że produkty projektowane w myśl ergonomii (a więc wygodne, bezpieczne, nowoczesne) są bardziej konkurencyjne.

Bibliografia

Autor: Justyna Kuźma