Deklaracja intrastat

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 23:47, 9 sty 2024 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Deklaracja intrastat - jest to system gromadzenia danych, stosowany do przesyłania informacji statystycznych dotyczących wywozów i przywozów towarów wspólnotowych, nie będących przedmiotem zgłoszenia celnego. Składana jest w celu dostarczenia niezbędnych informacji o obrocie handlowym towarami pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. System zaczął obowiązywać od 1 stycznia 1993 roku na obszarze obejmującym Jednolity Rynek Europejski.

TL;DR

Deklaracja intrastat to system gromadzenia danych dotyczących obrotu towarowego między państwami członkowskimi UE. W Polsce przedsiębiorcy mają obowiązek przekazywania informacji o obrotach towarowych za granicę. Deklaracje intrastat należy składać w Izbie Administracji Skarbowej w Szczecinie, w formie elektronicznej. Zgłoszenia muszą być dokonywane do 10. dnia miesiąca następnego. Brak zgłoszenia lub nieprawidłowe wypełnienie deklaracji może skutkować nałożeniem kar pieniężnych.

System Intrastat w Polsce

Wprowadzenie tego systemy w Polsce spowodowało nałożenie na podmioty prowadzące obrót towarowy z innymi państwami Unii Europejskiej powinność przekazywania informacji o zrealizowanych przez nich obrotach, chodzi tu o przewóz towarów między terytorium Polski a terytorium państw Unii Europejskiej. Informacje o handlu towarami pomiędzy Polską a państwami Wspólnoty są zbierane przez służby celne wprost od zobowiązanych podmiotów lub ich przedstawicieli.

Przedsiębiorcy zobowiązani do przekazywania danych o obrocie towarami z krajami Unii Europejskiej są zobligowane do dokonywania zgłoszeń na deklaracji intrastat - przywóz i deklaracji intrastat - wywóz. Jest to informacja zbiorcza o wykonanych w ciągu danego okresy sprawozdawczego przywozów i wywozów towarów (K. Szmyd 2013, s. 10).

Okresem sprawozdawczym jest tu miesiąc kalendarzowy. Istnieje możliwość przekazywania tzw. Deklaracji częściowej za okres krótszy niż miesiąc, jednak te częściowe informacje muszą łącznie obejmować cały miesięczny okres sprawozdawczy.

Podmiot, który nie będzie prawidłowo wykonywał nałożonych na niego obowiązków, będzie narażony na sankcje karne. Zgodnie z Ustawą Prawa Celnego z 19 marca 2004 roku na osobę zobowiązaną, która pomimo trzykrotnego upomnienia (…) nie dokonała zgłoszenia intrastat lub nie dokonała korekty złożonego uprzednio zgłoszenia intrastat - organ celny może nałożyć karę pieniężną w wysokości 3000 zł (Ustawa Prawo Celne 2004, s. 40).

Gdzie i jak składać deklaracje?

Deklaracje intrastat z informacjami odnośnie obrotów towarowych do/z Polski (przywóz oraz wywóz) z/ na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej podmiot zobligowany jest przekazywać do Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. Od 1 marca 2017 roku urząd ten przyjął na siebie zadanie gromadzenia, kontroli danych z deklaracji oraz ich przetwarzanie i tworzenie zbioru statystycznego dla Głównego Urzędu Statystycznego.

Zgłoszenia intrastat dokonywane są w postaci elektronicznej. Dostęp do usługi e-intrastat możliwy jest wyłącznie dla osób z zaawansowanym dostępem do usług oferowanych przez System Informacyjny Służby Celnej (SISC) na Platformie Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC). W celu uzyskania dostępu każda osoba zobowiązana, upoważniona musi być zarejestrowana w SISC w ramach usługi e-Klient. Zgłoszenie musi być sporządzone w formie pliku XML, który może być utworzony w formie (e-Intrastat 2018):

  • Przeznaczonej do tych celów aplikacji
  • Bezpłatnego programu ist@t w aktualnej wersji
  • Formularza zgłoszenia dostępnego na stronie PUESC, który umożliwia wysłanie wygenerowanego pliku wprost do systemu.

Zgodnie z Ustawą Prawa Celnego dokumenty elektroniczne przesyłane organom celnym podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego albo zapewnia się w inny sposób możliwość potwierdzenia pochodzenia oraz integralność przesłanych danych w postaci elektronicznej (…) (Ustawa Prawo Celne 2004, s. 4).

Informacje zawarte w deklaracji

Pole 1. Okres sprawozdawczy

Pole 2. Rodzaj deklaracji

Pole 3. Kod odpowiedniej izby celnej

Pole 4. Odbiorca - przywóz/ Nadawca - wywóz

Pole 5. Przedstawiciel (opcjonalnie)

Pole 6. Łączna wartość fakturowa w PLN

Pole 7. Łączna wartość statystyczna w PLN

Pole 8. Łączna liczba pozycji

Pole 9. Numer pozycji

Pole 10. Opis towaru

Pole 11. Kod kraju wysyłki - przywóz/ Kod kraju przeznaczenia - wywóz

Pole 12. Kod warunków dostawy

Pole 13. Kod rodzaju transakcji

Pole 14. Kod towaru

Pole 15. Kod rodzaju transportu

Pole 16. Kod kraju pochodzenia - przywóz

Pole 17. Masa netto (kg)

Pole 18. Ilość w uzupełniającej jednostce miary

Pole 19. Wartość fakturowa w PLN

Pole 20. Wartość statystyczna w PLN

Pole 21. Wypełniający

Pole 22. Numer identyfikacyjny VAT kontrahenta (Informacje zawarte… 2018).

Termin składania deklaracji

Zgłoszenie intrastat za dany okres sprawozdawczy powinno być dokonane nie później niż do 10 dnia miesiąca następnego. Termin ten odnosi się zarówno do deklaracji miesięcznej jak i do deklaracji częściowej (W jakich terminach… 2018).


Deklaracja intrastatartykuły polecane
Faktura elektronicznaFaktura wewnętrznaCertyfikatIBANWewnątrzwspólnotowe nabycie towarówParagonParagon fiskalnyTachograf cyfrowyPolecenie zapłaty

Bibliografia


Autor: Agnieszka Sołtys

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.