Paragon fiskalny

Z Encyklopedia Zarządzania

Paragon fiskalny jest to wydruk z kasy rejestrującej (kasy fiskalnej) otrzymywany przez nabywcę w momencie dokonywania zakupu. Podatnik zobowiązany jest do wydania paragonu w momencie otrzymania zapłaty. Jest to także dowód zakupu, na podstawie którego możliwy jest zwrot pieniędzy za zakupione dobro.

TL;DR

Paragon fiskalny to wydruk z kasy rejestrującej, który jest dowodem zakupu i umożliwia zwrot pieniędzy. Paragon powinien zawierać określone dane, takie jak nazwę podatnika, numer NIP, datę, nazwę towaru, cenę, wartość sprzedaży i podatek. Na paragonie mogą być także dodatkowe informacje, takie jak numer rejestracyjny taksówki. Stawki podatkowe i zwolnienia są oznaczane literami. Podatnicy mogą wystawiać paragony w postaci elektronicznej i papierowej. Faktura może zostać wystawiona tylko wtedy, gdy paragon zawiera numer identyfikujący nabywcę.

Dane techniczne paragonu

Dane techniczne paragonu (Derkacz i in. 2011):

 • wysokość znaków na paragonie musi wynosić co najmniej 2,50mm
 • ilość znaków w linii co najmniej 17,
 • nazwy towarów bądź usług nie mniejsza niż 12mm
 • szerokość taśmy paragonu co najmniej 28mm

Informacje zawarte na paragonie

Paragon fiskalny w przypadku prowadzenia ewidencji posiada elementy regulowane przez prawo i powinien zawierać co najmniej:

 1. Imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres (sprzedaży, siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika w przypadku sprzedaży prowadzonej w niestałych miejscach)
 2. Numer NIP
 3. Numer wydruku
 4. Datę oraz dokładną godzinę wydruku
 5. Oznaczenie "Paragon fiskalny"
 6. Nazwę towaru lub usługi
 7. Cenę jednostkową towaru lub usługi
 8. Ilość i wartość sumaryczną sprzedaży z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku
 9. Wartość obniżek, opustów lub narzutów, o ile mają takie miejsce
 10. Wartość sprzedaży brutto i wysokość podatku według poszczególnych stawek podatku po uwzględnieniu obniżek, narzutów lub opustów
 11. Wartość sprzedaży zwolnionej od podatku z oznaczeniem
 12. Łączną wysokość podatku
 13. Łączną wartość sprzedaży brutto
 14. Oznaczenie walut, w której jest zapisana sprzedaż
 15. Numer paragonu fiskalnego
 16. Oznaczenie kasjera i numer kasy
 17. Numer NIP nabywcy - na jego żądanie*
 18. Logo fiskalne i numer unikatowy

(Dz.U. 2019 poz. 816)

W przypadku prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób i bagażu podręcznego taksówkami, na paragonie fiskalnym widnieją dodatkowe informacje takie jak: numer rejestracyjny i numer boczny taksówki; datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia usługi; długość trasy; liczbę impulsów; jednostkowe opłaty taryfowe; wartość innych opłat taryfowych, jeżeli takie mają miejsce (Dz.U. 2019 poz. 816).

Wszystkie zawarte informacje muszą być czytelne, by pozwolić nabywcy sprawdzić prawidłowość zakupu. Kolejność danych powinna zostać zachowana zgodnie z ustawą, z wyjątkiem danych o dacie oraz dokładnej godzinie. Logo fiskalne i numer unikatowy koniecznie muszą być ostatnimi informacjami na paragonie (Dz.U. 2019 poz. 816).

Stawki podatkowe

Stawki podatkowe lub zwolnienia od nich oznaczane są literowo od "A" do "G". Są przypisywane do nazw towarów i usług. Każdej z liter odpowiada kolejno:

 1. "A" - stawka podatkowa 22% lub 23%
 2. "B" - stawka obniżona podatku wynosząca 7% lub 8%
 3. "C" - stawka obniżona podatku wynosząca 5%
 4. "D" - stawka obniżona podatku wynosząca 0%
 5. "E" - całkowite zwolnienie od podatku
 6. "F" i "G" - przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość "0%" w przypadku sprzedaży opodatkowanej

(Dz.U. 2019 poz. 816)

W sytuacji, gdy podatnicy prowadzą ewidencję za pomocą kasy on-line, wystawiają paragony fiskalne w postaci elektronicznej oraz papierowej, z zastrzeżeniem pozwalającym pominąć wystawienie paragonu fiskalnego w postaci papierowej, jeżeli nabywca ma zapewnioną możliwość zapoznania się z danymi o sprzedaży dzięki ich wyświetleniu na urządzeniu do automatycznej sprzedaży towarów i usług (Dz.U. 2019 poz. 816).

Faktura do paragonu

Faktura wystawiana do paragonu fiskalnego Zgodnie ze zmianami obowiązującymi od 1 stycznia 2020 roku na podstawie Ustawy o podatku od towarów i usług; faktura może zostać wystawiona jedynie, w momencie gdy paragon potwierdzający zawarcie transakcji zawiera numer, dzięki któremu nabywca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (NIP).

Jeżeli kwota zawarta na paragonie nie przekracza 450 złotych lub 100 euro to taki dokument fiskalny z podanym numerem NIP uznaje się jako uproszczoną fakturę i traktuje się ją na równi ze zwykłą fakturą. Uproszczona faktura również posiada swój kolejny numer. W przypadku kwoty większej niż 450 złotych lub 100 euro, posiadacz paragonu z zawartym numerem NIP może ubiegać się o fakturę od sprzedawcy W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej, paragon dokumentujący sprzedaż zostaje dołączony do kopii faktury podatnika (Dz.U. 2004 poz. 535).


Paragon fiskalnyartykuły polecane
ParagonZasady wystawiania faktur i faktur korygującychFaktura VATVAT UEFaktura RRFaktura zaliczkowaNota korygującaFaktura korygującaSprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju

Bibliografia

 • Derkacz A. (red.) (2011), Kasy rejestrujące. Komentarz problemowy, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących Dz.U. 2019 poz. 816
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535


Autor: Mariusz Liszka, Natalia Łabuzek, Gabriela Ocieczek

.