System wczesnego ostrzegania E. I. Altmana

Z Encyklopedia Zarządzania

Jest to jeden ze sposobów całościowej oceny danego przedsiębiorstwa pod względem jego kondycji finansowej. Altman zbudował model, na podstawie którego można przewidzieć ewentualne problemy finansowe, określić zagrożenie związane z upadłością firmy. W tym celu dokonał wyboru następujących 5 wskaźników:

Swój model Altman zapisał w postaci:

Z = 1,2 X1 +1,4 X2 +3,3 X3 +0,6 X4 +0,999 X5

Równanie to zawiera parametry, które są wagami wyznaczonymi na podstawie wielowymiarowej analizy dyskryminacji. Wartość Z mówi o poziomie zagrożenia upadłością.

Tab. 1 Kwalifikacja zagrożenia upadłością według E. Altmana

Wartość wskaźnika Z Poziom zagrożenia upadłością
1,8 lub mniej bardzo wysoki
1,81-2,99 nieokreślony
3,0 i więcej niewielki

Źródło: A. Stabryła, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy PWN 2000

Z powyższej tabeli wynika, iż przedsiębiorstwa, dla których wartość wskaźnika Z przekracza 2,99, mają dobrą sytuacje finansową. Natomiast te dla których Z < 1,81 bankrutowały. Jest to wiarygodna metoda, przede wszystkim w przypadku prognozy jednorocznej (ponad 90% trafność)

Tab. 2. Zgodność prognozy w oryginalnym modelu E.I. Altmana

Liczba lat przed upadłością Procent prawidłowych prognoz
1 95
2 72
3 48
4 36
5 29

Źródło: D. W. Olszewski, Zdolność płatnicza przedsiębiorstwa - koncepcje i metody oceny, "Bank i Kredyt" 1993 nr 6.

Metoda ta została opracowana w 1968 roku, pozwalała przewidzieć bankructwo przedsiębiorstwa, którego akcje były notowane na giełdzie. To spowodowało, iż w 1984 roku opublikował równanie dla spółek nie uczestniczących na giełdzie.

Z = 0,717X1 +0,847X2 +3,107X3 +0,420X4 +0,998X5

W przypadku tego wskaźnika, gdy wartość Z przekracza 2,9 przedsiębiorstwo charakteryzuje się dobrą sytuacją finansową, gdy zaś kształtuje się poniżej 1,2 mamy do czynienia z wysokim poziomem zagrożenia upadłością.


System wczesnego ostrzegania E. I. Altmanaartykuły polecane
Wskaźnik AltmanaSystem wczesnego ostrzegania W. H. BeaveraStopa zwrotu z kapitału własnegoAnaliza fundamentalnaŚredni ważony koszt kapitałuSystem wczesnego ostrzegania G WeinrichaMetody porównawczeMieszane metody wyceny przedsiębiorstwSystem wczesnego ostrzegania D. Hadasik

Bibliografia

  • Stabryła A. (2000), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Kraków
  • Szczepankowski P. (2001), Ocena ryzyka działalności przedsiębiorstw na podstawie sprawozdań finansowych [w:] Polska w Europie 2000 - polskie nauki o zarządzaniu wobec wyzwań XXI wieku, Wyd. WSPiZ


Autor: Anna Gawrońska