Produkcyjność kapitału

Z Encyklopedia Zarządzania
Produkcyjność kapitału
Polecane artykuły


Produkcyjność kapitału to stosunek całkowitej wielkości wytworzonego produktu do całkowitego nakładu kapitału, poniesionego w celu wytworzenia tegoż produktu. Często używa się również określenia przeciętny produkt kapitału. W nieco odmiennym rozumieniu produkcyjność kapitału jest to produkt przypadający na jednostkę nakładu kapitału. Produkcyjność kapitału zależy od względnego tempa zmian produktu i nakładów kapitału.

Krańcowa produkcyjność kapitału

Z pojęciem produkcyjności kapitału związane jest pojęcie krańcowej produkcyjności kapitału, rozumianej jako przyrost wielkości produkcji w konsekwencji wzrostu nakładu kapitału o jednostkę, w sytuacji gdzie reszta czynników produkcji pozostaje na niezmienionym poziomie. Istotne zdaje się również wprowadzenie terminu malejącej krańcowej produktywności kapitału polegającego na tym, że w sytuacji nie zmieniającej się wielkości nakładów pracy, po przekroczeniu pewnego poziomu, w miarę jak zwiększa się ilość kapitału krańcowa produkcyjność kapitału maleje.

W przypadku gdy krańcowy produkt kapitału jest większy od produkcyjności kapitału to wzrost nakładu kapitału o jednostkę spowoduje zwiększenie się produkcyjności kapitału. W związku z działaniem prawa malejących przychodów produkt krańcowy stosunkowo szybko spadnie poniżej produktu przeciętnego. W konsekwencji dalsze zwiększenie się nakładu kapitału spowoduje także to, że produkt przeciętny będzie się zmniejszał.

Tym co jest w stanie zmniejszyć wpływ efektu malejących przychodów jest wzrost produkcyjności kapitału.

Zużycie kapitału a produkcyjność

Po upływie określonego czasu kapitał się zużywa, w konsekwencji czego zmniejsza się produkcyjność i wartość kapitału. W wyniku zużycia kapitału niezbędne stają się pewne nakłady na dobra inwestycyjne w celu odtworzenia zużytej wartości kapitału i utrzymania jego produkcyjności.

Bibliografia

  • "Mikroekonomia", David Begg, Stanley Fisher, Rudiger Dornbusch, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2003
  • "Podstawy ekonomii", John Sloman, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2001

Autor: Maciej Pająk