Podejście systemowe w zarządzaniu projektami

Z Encyklopedia Zarządzania
Podejście systemowe w zarządzaniu projektami
Polecane artykuły


Zasada podejścia systemowego, to jedna z kilku zasad w zarządzaniu projektami. Jest praktyczna dyrektywą, czyli zawarte są w niej zalecenia oraz wskazówki stanowiące podstawę dla konstrukcji składającej się z metodyk badawczych, metod i technik szczegółowych, które stosuje się w procesie projektowania.

  • jest to realizacja idei podejścia całościowego do projektowania, projekt traktowany jest jako wytwór wielowymiarowy określony przez determinanty m.in. ergonomiczne, konstrukcyjne,
  • projekt traktuje się jako wytwór wielowymiarowy (określony przez determinanty konstrukcyjne, ergonomiczne, technologiczne, ekonomiczne, marketingowe oraz ekologiczne),
  • zasada dąży do osiągnięcia oraz utrzymania spójności wszystkich części składowych projektu ze względu na cele,
  • jest to także kształtowanie struktury oraz funkcji w taki sposób, żeby zyskać maksymalny efekt synergiczny. A. Stabryła, 2006, s. 218

W podejściu systemowym, liczy się nie tylko opłacalność poszczególnych produktów, ale również wzajemne powiązania działów, gałęzi, odgałęzień, tworzących razem strukturę zależności.

Bibliografia

Autor: Krzysztof Woźniak, Anna Bobak