Podatek importowy

Z Encyklopedia Zarządzania

Podatek importowy to podatek, który jest naliczany od towarów lub usług, które są sprowadzane do kraju. W większości przypadków podatek importowy jest stosowany do przewozu towarów z zagranicznych państw w celu ich sprzedaży w kraju. Podatek importowy jest ustalany przez rząd i stanowi część handlu międzynarodowego.

Rolą podatku importowego w handlu zagranicznym jest najczęściej:

 • regulowanie handlu międzynarodowego,
 • ochrona rodzimych producentów i dostawców,
 • generowanie dochodów dla państwa,
 • ograniczenie konkurencji międzynarodowej.

Podatek importowy najczęściej stosuje się w branżach takich jak: rolnictwo, tekstylia, przetwórstwo żywności, elektronika, samochody, meble, chemia, metalurgia i przemysł farmaceutyczny. W zależności od kraju i produktu podatek importowy może wahać się od kilku procent do kilkudziesięciu procent.

Wpływ podatku importowego na ceny dóbr i usług wynika z tego, że w jego konsekwencji wzrasta koszt produkcji lub świadczenia usług, co prowadzi do wzrostu ceny produktu końcowego. W konsekwencji wzrost cen dóbr i usług wpływa na poziom inflacji w gospodarce uzależnionej od importu.

Wady i zalety podatku importowego

Podstawowymi wadami podatku importowego z punktu widzenia przedsiębiorstw jest:

 • zwiększone koszty handlu międzynarodowego;
 • ograniczenie dostępu do zagranicznych rynków;
 • zmniejszenie dynamiki handlu.

Wadami z punktu widzenia gospodarki narodowej jest:

 • zmniejszenie konkurencyjności gospodarki na rynku międzynarodowym;
 • ograniczenie dostępu do zasobów z innych krajów;
 • zwiększenie bezrobocia z powodu zmniejszenia aktywności ekonomicznej.

Najważniejsze zalety stosowania podatku importowego to:

 • ochrona krajowych producentów przed niskimi cenami importowanych towarów,
 • generowanie dodatkowych źródeł dochodów dla państwa,
 • regulowanie handlu międzynarodowego,
 • umożliwienie kontroli zagranicznych dostawców,
 • ograniczenie konkurencji zagranicznych firm.

Sposób egzekwowania podatku importowego przez państwo sprowadza się do:

 • nałożenia obowiązku prawnego dla dostawcy, aby uiścił podatek do odpowiedniego urzędu celnego,
 • wykorzystania rozbudowanego systemu kontroli celnej, aby zidentyfikować towary podlegające opodatkowaniu w momencie przekraczania granic międzynarodowych,
 • monitorowanie i egzekwowanie płatności podatku od dostawców lub nabywców dóbr importowanych.

Sugerowana literatura