Podatek importowy

Podatek importowy
Polecane artykuły


Należność zagraniczna, która może być traktowana jako środek płatniczy w obrocie międzynarodowym. Dewizy mogą istnieć pod postacią weksli, przekazów bankowych, czeków, międzynarodowych przekazów pieniężnych, akcji, obligacji, świadectw udziałowych, etc. oraz w formie dokumentów lub zapisów na rachunkach bankowych za granicą.

Pierwszymi formami dewiz były weksle i czeki, współcześnie przeważają dewizy rozumiane jako należności na rachunkach w bankach zagranicznych.

Dzięki obrotowi dewizowemu i dokonywaniu nimi zapłat w rozliczeniach międzynarodowych ograniczono funkcję złota jako pieniądza światowego.

Dewiz na rynek dostarczają posiadacze należności zagranicznych i eksporterzy. Ważnym źródłem ich napływu jest również ruch turystyczny. Handel dewizami opiera się na dyskontowaniu weksli zagranicznych, inkasie i skupie czeków zagranicznych, przede wszystkim jednak na sprzedaży i kupnie tzw. wypłat w formie przekazów.

Bibliografia

  • Encyklopedia Powszechna PWN, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983
  • Mała Encyklopedia Ekonomiczna, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1974
  • T. Borkowski, Ustawodawstwo dewizowe, Warszawa 1994
  • Słownik Wyrazów Obcych PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995


Autor: Jacek Skulicz