Optymalna opłata celna

Z Encyklopedia Zarządzania
Optymalna opłata celna
Polecane artykuły


W warunkach wolnego handlu do gospodarki może zostać importowana dowolna liczba zgłaszanych przez popyt dóbr, nie wpływając poprzez to na poziom ceny światowej.

Dzieje się tak w gospodarkach o niewielkich potencjałach. W sytuacjach w których import stanowi znaczny odsetek światowych obrotów danym towarem, to zwiększenie importu prawdopodobnie podwyższy cenę światową. W przypadku powyższym, cena na rynku światowym ostatniej importowanej jednostki, jest niższa od rzeczywistego krańcowego kosztu importu, który ponosi gospodarka importera. Jeżeli import będzie się nadal zwiększał, podwyższeniu ulegnie nie tylko cena ostatniej importowanej jednostki, ale również przeciętna wartość całego dotychczasowego importu. W warunkach braku ograniczeń w handlu, każdy importer jest zainteresowany nabywaniem dóbr po jak najniższej cenie. Pomimo iż żaden z osobna nie ma na nią wpływu, to łącznie importerzy z danego kraju mogą mieć wpływ na wzrost ceny na rynku światowym.

Działania importera

W warunkach wolnego handlu każdy importer będzie importował do momentu, kiedy jego indywidualna korzyść zrówna się z kosztem, czyli z ceną na światowym rynku. Społeczny koszt krańcowy importu jest wyższy od ceny światowej, w związku z tym przewyższa on społeczne korzyści z importu. Występuje wówczas zjawisko nadmiernego importu. W sytuacji tej społeczeństwo odniosło by korzyści ograniczając import do takich rozmiarów, przy których korzyść krańcowa zrówna się ze społecznym kosztem krańcowym.

"W kraju o dużym udziale w handlu światowym optymalna stawka celna może ograniczyć import do poziomu zapewniającego zrównanie społecznego kosztu krańcowego ze społeczną korzyścią krańcową" [D. Begg 2007, s. 400]

Gdy popyt na dane dobro, nie wpływa na jego cenę na rynku światowym, krańcowy koszt społeczny importu jest równy cenie światowej, a wtedy optymalna stawka celna będzie wynosić zero.

Bibliografia

Autor: Kamil Krzysik