Kwoty importowe

Z Encyklopedia Zarządzania
Kwoty importowe
Polecane artykuły


Kwoty importowe to bezpośredni sposób mający na celu ograniczenie importu, polegający na ustaleniu maksymalnego, dopuszczalnego poziomu ilości danego towaru, do wysokości którego może on być importowany do określonego kraju.

Warunki wprowadzenia kwot importowych

Kwoty importowe mogą być wprowadzone przez rząd lub zaistnieć w wyniku negocjacji z krajami eksportującymi, zakończonych ich zgodą na to, aby z własnej woli ograniczyć wielkość eksportu.

Konsekwencje wprowadzenia kwot importowych

Pomimo faktu, że kwoty importowe dotyczą bezpośrednio ilości importowanych towarów, nie jest to w żadnej mierze równoznaczne z tym, że owe działania nie mają swoich konsekwencji w cenie krajowych towarów, do których się odnoszą. Ograniczenia ilościowe importu są bowiem tożsame ze zmniejszeniem się podaży, konsekwencją czego jest ukształtowanie się ceny równowagi na poziomie wyższym niż w warunkach wolnego handlu. Mechanizm kwot importowych prowadzi zatem do tego samego co cła, a mianowicie do większego poziomu ceny, którą zmuszeni są płacić konsumenci.

Kwoty importowe niosą ze sobą ponadto zagrożenie działań rewanżowych ze strony innych krajów. Poprzez zmniejszenie importu danego kraju mniejsza się również eksport tego drugiego kraju. W odpowiedzi może on zareagować również ograniczeniem importu, a to równoznaczne jest ze spadkiem eksportu tego pierwszego kraju. W rezultacie zamiast stać się korzystnym posunięciem dla krajowej produkcji i zatrudnienia, jak się często sądzi, kwoty importowe doprowadzą ostatecznie do tego, że nikt nie zyska, a ponadto osłabnie handel światowy. Jest to szczególnie niebezpieczne w warunkach recesji.

Bibliografia

  • "Makroekonomia", David Begg, Stanley Fisher, Rudiger Dornbusch, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2003
  • "Makroekonomia", Robert J.Barro, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 1997

Autor: Maciej Pająk