Inflacja importowana

Z Encyklopedia Zarządzania
Inflacja importowana
Polecane artykuły


Inflacja importowana to rodzaj inflacji mający źródło poza granicami kraju. Przyczyną jest spadek wartości pieniądza spowodowany wzrostem kosztów produkcji i spadkiem podaży. Polega na przenoszeniu się wzrostu cen z jednego kraju do następnych.

Mechanizm działania

Inflacja importowana jest spowodowana wzrostem cen importowanych dóbr oraz surowców. Jednocześnie wiąże się z wypływem środków finansowych do krajów gdzie inflacja pojawiła się jako pierwsza. Powoduje to wzrost kosztów produkcji w kraju który importuje dobra. Zatem wzrost cen dóbr importowanych pociąga za sobą wzrost cen dóbr krajowych. Najczęściej dotyczy wzrostu cen surowców i składników potrzebnych w produkcji krajowej.

Przykładem może być inflacja w krajach importujących ropę naftową z krajów arabskich z lat 70'. Podwyżka cen ropy wpłynęła na koszty transportu i dalej na samą gospodarkę, aby później zostać importowaną do pozostałych krajów.

Zagrożenia

Inflacja importowana dotyczy głównie krajów o znacznym udziale w globalnej produkcji, które nie posiadają solidnej bariery administracyjnej chroniącej kursy walutowe.Im większą rolę w gospodarce kraju stanowi handel zagraniczny tym bardziej podatny staje się on na wpływ inflacji z innych krajów.Najbardziej podatne stają się kraje o słabej walucie, zacofane gospodarczo bądź charakteryzujące się niewielką produkcją krajową co zmusza je do importu znacznej ilości towarów.

Bibliografia

  • B. Winiarski "Polityka gospodarcza", PWN, Warszawa 2006 s. 435
  • J. Sloman "Podstawy ekonomii", PWE
  • U. Kalina-Prasznic "Leksykon polityki gospodarczej", Wolters Kluwer Polska - OFICYNA 2005

Autor: Bartłomiej Trzyna