OPEC

Z Encyklopedia Zarządzania

OPEC - Organisation of Petroleum Exporting Countries (Organizacja Państw Eksportujących Ropę Naftową). Jest to organizacja międzyrządowa skupiająca państwa eksportujące ropę naftową. Została powołana do życia w trakcie konferencji odbywającej się w dniach 10-14 września 1960 roku w stolicy Iraku, Bagdadzie. Państwa - eksporterzy ropy naftowej utworzyły organizację w celu obrony swoich interesów i przeciwstawienia się dominacji wielkich międzynarodowych koncernów naftowych.

TL;DR

OPEC to organizacja skupiająca państwa eksportujące ropę naftową, powołana w 1960 roku. Celem organizacji jest obrona interesów krajów członkowskich i utrzymanie stabilnych dostaw i cen ropy naftowej. OPEC ma wpływ na cenę ropy, ale jest on słabszy niż w przeszłości. W 2015 roku największymi producentami ropy były Arabia Saudyjska i Irak, a największymi importerami Stany Zjednoczone i Europa. Ważnym wydarzeniem było embargo Arabii Saudyjskiej na eksport ropy do USA w 1973 roku.

Struktura organizacji

Organizacja składa się z trzech organów:[1]

 • Organ Najwyższy: Konferencja OPEC
 • Rada Gubernatorów
 • Organ wykonawczy:Sekretariat

Kraje członkowskie

Kraje należące do OPEC (w nawiasie data dołączenia do organizacji):

 • Algieria (1969)
 • Angola (2007)
 • Arabia Saudyjska (1960)
 • Ekwador (1973-1992),(ponownie od października 2007)
 • Gabon (1975-1992),(ponownie od lipca 2016)
 • Irak (1960)
 • Iran (1960)
 • Katar (1961)
 • Kuwejt (1960)
 • Libia (1962)
 • Nigeria (1971)
 • Wenezuela (1960)
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie (1967)

Organizacja została utworzona przez pięć krajów: Arabię Saudyjską, Kuwejt, Iran, Irak oraz Wenezuelę. Obecnie w jej skład wchodzi 13 krajów. Indonezja była członkiem organizacji OPEC w latach 1962-2009 oraz od stycznia 2016 do 30 grudnia 2016.

Siedziba

Pierwotnie siedziba organizacji znajdowała się w Genewie, jednak w 1965 roku została przeniesiona do Wiednia z powodu nie udzielenia przez Szwajcarię OPEC statusu organizacji międzynarodowej. Taki wybór miejsca siedziby wynikał z faktu, iż zarówno Szwajcaria jak i Austria są państwami neutralnymi.

Cele organizacji

 • Koordynacja polityki naftowej krajów wchodzących w skład organizacji.
 • Podejmowanie działań, których celem jest utrzymanie równowagi na rynku ropy naftowej - zapewnienie stabilnych dostaw i cen ropy naftowej.
 • Obrona interesów krajów członkowskich - zapewnienie odpowiednich dochodów ze sprzedaży ropy naftowej jak również odpowiedniej stopy zwrotu z prowadzonych inwestycji.

Wpływ OPEC na cenę ropy naftowej

Państwa zrzeszone w organizacji OPEC ze względu na znaczy udział w światowych dostawach ropy naftowej mogą mieć wpływ na jej cenę na rynkach międzynarodowych poprzez zmianę wielkości wydobycia ropy naftowej. Organizacja ogłaszając zmniejszenie wydobycia może doprowadzić do wzrostu cen a zwiększając wydobycie może doprowadzić do spadku cen[2] Należy jednak zaznaczyć,że w XXI wpływ organizacji OPEC na cenę ropy naftowej jest znacznie słabszy niż w ubiegłym wieku. Powodem takiej sytuacji są: rozwój rynków finansowych, informatyki, komunikacji, odnawialne źródła energii, polityka krajów OECD, restrukturyzacja przemysłu, zwiększenie udziału w dostawach ropy naftowej przez kraje spoza organizacji, sytuacja wewnętrzna w Organizacji[3][4]

Produkcja ropy naftowej krajów OPEC w 2015

Lp. Państwo Wydobycie (baryłki/dzień)[5]
1 Arabia Saudyjska 12 014 000
2 Irak 4 031 000
3 Iran 3 920 000
4 Zjednoczone Emiraty Arabskie 3 902 000
5 Kuwejt 3 096 000
6 Wenezuela 2 626 000
7 Nigeria 2 352 000
8 Katar 1 898 000
9 Angola 1 826 000
10 Algeria 1 586 000
11 Libia 432 000
12 Ekwador 543 000
13 Gabon 233 000
Razem 38 459 000

Najwięksi importerzy ropy naftowej w 2015

Lp. Państwo Import ropy naftowej (baryłki/dzień)[6]
1 Stany Zjednoczone 9 401 000
2 Europa 13 648 000
3 Chiny 8 196 000
4 Japonia 4 346 000
5 Reszta Świata 25 631 000
Razem 61 222 000

Ważne wydarzenia

W 1973 wprowadzenie embarga przez Arabie Saudyjska na eksport ropy naftowej do Stanów Zjednoczonych. Wydarzenie to doprowadziło do wybuchu pierwszego konfliktu naftowego.Powodem wprowadzenia embarga było udzielenia poparcia Izraelowi przez USA na Bliskim Wschodzie[7]


OPECartykuły polecane
Plan MarshallaG-7G10Protokół z KiotoIEALehman BrothersUnia EuropejskaWielki kryzysOECD

Przypisy

 1. OPEC Statut 2012. s. 5
 2. Potocki W. (2014).Ropa naftowa a wzrost gospodarczy, POLITEX. s. 119
 3. Potocki W. (2014).Ropa naftowa a wzrost gospodarczy, POLITEX. s. 119,120,123
 4. Kryzia D. (2010). Rola kartelu OPEC we współczesnym rynku ropy naftowe Zeszyty naukowe. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Polska Akademia Nauk, nr 77 s. 48
 5. Bp Statistical Review of World Energy June 2016. s. 7
 6. Bp Statistical Review of World Energy June 2016. s. 18
 7. Tomczonek Z. (2013).Światowy rynek ropy naftowej.Zasoby, konsumpcja, kierunki przepływu.OPTIMUM, Studia Ekonomiczne nr 4(64) s. 120

Bibliografia


Autor: Anna Wojciechowska, Adrian Bugaj