G-7

Z Encyklopedia Zarządzania

G7 - Jest to grupa w skład, której wchodzi obecnie siedem państw. Do grupy należą państwa, które są uważane za najważniejsze na świecie pod względem rozwoju gospodarczego. G7 tworzą: Japonia, Niemcy, Francja, Stany Zjednoczone, Kanada, Włochy i Wielka Brytania. Co roku ma miejsce spotkanie na szczycie polityczno - gospodarczym w którym biorą udział głowy państw członkowskich, przewodniczący Rady Europejskiej oraz przewodniczący Komisji Europejskiej.

TL;DR

G7 to grupa siedmiu najważniejszych państw pod względem rozwoju gospodarczego, która spotyka się corocznie na szczycie polityczno-gospodarczym. Grupa nie posiada stałych organów ani sformalizowanej struktury. Rosja była członkiem G7 do 2014 roku, kiedy to została zawieszona ze względu na aneksję Krymu. Metoda DEA wykazała, że Kanada jest krajem z G7, który gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa socjalnego. Wydatki i efekty nie rosną wprost proporcjonalnie.

Przedstawiciele państw członkowskich

Francja - prezydent

Kanada - premier

Niemcy - kanclerz

Japonia - premier

Wielka Brytania - premier

Włochy - premier

Stany Zjednoczone - prezydent

Unia Europejska - przewodniczący Komisji Europejskiej

Unia Europejska - przewodniczący Rady Europejskiej.

Geneza powstania G7

15-17 listopada na zamku w Rambouillet pod Paryżem miało miejsce pierwsze spotkanie na szczycie przedstawicieli państw członkowskich, wtedy to brało udział w nim sześć państw: Francja, RFN, Japonia, Włochy, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Oficjalne miano G7 uzyskano w 1976r, gdzie dzięki poparciu Waszyngtonu do grupy dołączyła Kanada.

Główną przyczyną zjednoczenia państw w jedna grupa były problemy walutowe oraz energetyczne. Pierwsze dotyczyły odstąpienia od systemu gold-dollar standard, natomiast problemy energetyczne brały pod uwaga szoki naftowe. Ważna rola w zrzeszeniu G7 miały: bezrobocie, inflacja i recesja. W czasie trwanie zimniej wojny nie brano pod uwagę powiększenia grupy o kraje z Wschodniej i Środkowej Europy zza tzn. "żelaznej kurtyny". Zapowiedzią w połączeniu G7 z państwem z bloku socjalistycznego była rozmowa z radzieckim przywódcą Michaiłem Gorbaczowem w 1989r (R.Matera 2006, s. 221-239)

Decydujący moment w stosunkach z Rosją miało spotkanie w lipcu 1994r w Neapolu. Pierwszy raz do udziału w jego części politycznej zaproszono prezydenta Rosji. Borys Jelcyn brał udział na szczycie w Tokio w 1993 r., ale do spotkania z przywódcami G7 doszło po oficjalnym zamknięciu obrad przedstawicieli. Natomiast w Neapolu jeden z dokumentów (deklaracja polityczna) był po raz pierwszy sygnowany przez rządy ośmiu państw.

Zjazd w Denver w czerwcu 1997 r. określa się mianem "szczytu ośmiu" (ale jeszcze nie G8). Pierwszym szczytem G8 było spotkanie w maju 1998r w Birmingham. Zdarzenie, które spowodowało dialog Moskwy z G7, była transformacja systemowa oraz rozpad systemu komunistycznego. Rosja miała nadzieję na bezpośrednią pomoc gospodarczą. Z kolei państwa G7 chciały mieć wpływ na proces transformacji. Znaczącą rolę w przyłączeniu Rosji do G7 miała też kwestia redukcji sił nuklearnych. Trudno było sobie wyobrazić poprawę globalnego bezpieczeństwa bez zaangażowania Moskwy.(R.Matera 2009, s. 137-151)

System G7

Grupa 7 nie posiada jednoznacznej umowy określającej warunki uczestnictwa oraz zasady działania, dlatego ulegają one stopniowym zmianom. Ugrupowanie to nie posiada swoich stałych organów ani sformalizowanej struktury. Prezydencja w grupie obejmowana jest co roku przez kolejny kraj, który jest odpowiedzialny za organizację spotkań ministerialnych i szczytu, w którym uczestniczą szefowie tych państw.

Ważną rolę w G7 odgrywa współpraca z organizacjami międzynarodowymi. Mają oni wpływ na podejmowane decyzje przez Radę Bezpieczeństwa ONZ (RB ONZ), Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF), Bank Światowy (WB), Światową Organizację Handlu (WTO), Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i wiele innych odpowiadających za bezpieczeństwo polityczne, ekologiczne, militarne, humanitarne i ekonomiczne. Na szczytach G7 prowadzone są działania dotyczące bezpieczeństwa międzynarodowego: bezpieczeństwo ekologiczne, walka z międzynarodową przestępczością, walka z terroryzmem.(R.Matera 2015, s. 129-130)

Powrót do struktury G7

W latach od 1997 do 2014 do grupy państw należała również Rosja. 12 marca 2014r przywódcy państw członkowskich oraz przewodniczący Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej potępili działania Federacji Rosyjskiej dotyczące przyłączenia Krymu do Rosji a tym samym naruszenia jedności i suwerenności terytorialnej Ukrainy. Wykazano, że Rosja nie dostosowała się do obowiązujących zasad i wartości w grupie G7/G8. Postanowiono zawiesić członkostwo tego państwa, co doprowadziło do tego, że miejsce odbycia szczytu uległo zmianie. Zamiast w Soczi przedstawiciele państw członkowskich spotkali się w Brukseli, już bez udziału Rosji. O zawieszeniu Rosji poinformował francuski minister: "Jeśli chodzi o G8, postanowiliśmy zawiesić udział Rosji".(R.Matera 2015, s. 126-127)

Efektywność wydatków na zabezpieczenia społeczne w krajach G7

W dzisiejszych czasach coraz większe znaczenie ma polityka socjalna. Jej głównym celem jest zapewnienie wysokiego poziomu życia mieszkańców oraz konkurencja na arenie międzynarodowej. Jedną z metod pomiaru efektywności wydatków jest metoda DEA (Data Envelopment Analysis). Metoda DEA bada, w jakim stopniu wydatki publiczne oraz prywatne zostały przekształcone na efekty. Według przeprowadzonych analiz krajem przodującym z G7, który gwarantuje bezpieczeństwo socjalne poprzez odpowiednie wydatki państwa jest Kanada. W latach 2003, 2006 i 2009 zajęła pierwsze miejsce, osiągając maksymalną wartość 1,00.

Wnioskiem wynikającym z badania jest to, że wydatki i efekty nie rosną wprost proporcjonalnie. Zwiększenie wydatków nie oznacza zwiększenia efektów w takim samym stopniu. Kraje, które wydają najwięcej tj. Niemcy czy Francja nie są na czele rankingu (P.Dobrzański 2017, s. 101-113)


G-7artykuły polecane
Jednolity Akt EuropejskiG-8Kryteria konwergencjiTraktat RzymskiG10G5Unia EuropejskaTraktat ParyskiPlan Marshalla

Bibliografia


Autor: Paulina Urban