Formularz PIT-5

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj
Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.

PIT-5 jest to deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy. Formularz ten, na podstawie art. 44 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r., obowiązuje podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, a także podatników osiągających przychody z najmu, podnajmu lub dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze.

Obowiązki podatnika

Podatnicy zobowiązani są składać PIT-5 bez wezwania do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania lub pobytu podatnika w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, którego deklaracja dotyczy, w terminie, który jest tożsamy z terminem przewidzianym dla uiszczania zaliczek na podatek dochodowy.

Obowiązek wpłacania zaliczki powstaje poczynając od miesiąca, w którym dochody przekroczyły kwotę wolną od podatku ogłaszaną corocznie przez Ministerstwo Finansów. A zatem z chwilą osiągnięcia przez podatnika dochodu przekraczającego tą kwotę jest on zobowiązany do składania co miesiąc deklaracji według wzoru PIT-5.

Zaliczki na podatek dochodowy

Zaliczki na podatek dochodowy mają charakter progresywny. Ich wysokość ustala się bowiem przy zastosowaniu skali podatkowej. Nie dotyczy to jednak przypadków, kiedy podatnik zdecydował się na opodatkowanie dochodu pozarolniczej działalności gospodarczej jednolitą stawką 19%. Opłacanie zaliczek na podatek pozwala zrównoważyć w czasie nie tylko wpływy budżetowe, ale również obciążenia podatkowe.


Na podstawie art. 44 ust. 6 zaliczki miesięczne za okres od stycznia do listopada uiszcza się w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za grudzień, w wysokości równej należnościom za listopad, uiszcza się w terminie do dnia 20 grudnia.

Deklaracja PIT-5 ma na celu ustalenie wysokości dochodu lub straty i kwoty podatku do wysłania pomniejszoną o wysokość składki ZUS na ubezpieczenie zdrowotne.

W deklaracji należy obliczyć dochód, a po odliczeniu wszystkich ulg należy ustalić wysokość podatku oraz wysokość miesięcznej zaliczki.

Zwolnieni z płacenia zaliczki i składania deklaracji PIT-5 są podatnicy korzystający ze zwolnienia podatkowego czyli tzw. kredytu podatkowego, natomiast podatnicy wykorzystujący uproszczoną formę płatności zaliczki na podatek od dochodu z działalności gospodarczej nie są zobowiązani do składania deklaracji miesięcznych.

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

Bibliografia

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz.176, z późn. zm.),
  • R. Kubacki, Leksykon podatku dochodowego od osób fizycznych 2005, Unimex, Wrocław 2005,
  • A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych: komentarz, Difin, Warszawa 2005

Autor: Katarzyna Dziubek

Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.