Eksploracja zasobów sieciowych

Eksploracja zasobów sieciowych
Polecane artykuły

Eksploracja zasobów sieciowych (ang. Web mining) to różnorodne analizy dotyczące zarówno produktów jak i usług i klientów, które można coraz częściej przeprowadzać na podstawie danych zdobytych przy pomocy internetu. Dzieje się tak, albowiem witryny internetowe stanowią doskonałe środowisko do ustalania preferencji zachowań klientów.

Pozwalają one ponadto prowadzić badania, monitorowac ich przebieg w czasie rzeczywistym oraz korelować je z efektami sprzedaży. Możliwa jest analiza sposobu w jaki klient porusza się po stronach internetowych, tematyki, kolejności i liczby odwiedzin stron, co dostarcza wielu wartosciowych informacji. Sieć WWW jest niezwykle bogatym zbiorem danych, lecz o bardzo różnorodnej strukturze. Automatyczne wydobywanie informacji z tego typu danych wymaga stosowania odpowiednich metod i technik. Jednym ze sposobow w tym zakresie są techniki web mining, które umożliwiają pozyskanie i analize informacji ze stron internetowych. (K. Bartuś, T. Bartuś, C. M. Olszak 2006, s. 308)

Zadania

Celem web mining jest automatyzacja ekstrakcji informacji z serwisow oraz dokumentów WWW. Do głównych zadań web mining możemy zaliczyć: (C. M. Olszak, M. Ziemba 2007, s. 277)

  • Pozyskiwanie i obróbkę danych z dokumentów tekstowych, które znajdują się na stronach internetowych oraz zawartych w poczcie elektronicznej,
  • Selekcję wybranych informacji z pozyskanych zasobow WWW,
  • Odkrywanie głównych worcow na pojedynczych stronach WWW, jak również w całych serwisach, za pomocą takich metod jak: klasyfikacja, regresja, odkrywanie wzorców sekwencji i grupowania oraz wykrywania wyjątków i odchyleń,
  • Analizę uzyskanych wzorców.

Bibliografia

  • Bartuć K, Bartuć T, Olszak C. M., Wykorzystanie wybranych technik drążenia danych w systemach zarządzania relacjami z klientami. W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Tom II. Red. R. Knosali. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2006
  • Olszak C. M., Ziemba M., Strategie i modele gospodarki elektronicznej, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007

Autor: Kamil Dunkowski