Dni robocze

Z Encyklopedia Zarządzania
Dni robocze
Polecane artykuły

Dni robocze – to dni, w których pracownicy świadczą pracę. Są to zazwyczaj dni tygodnia od poniedziałku do piątku. Zwyczajowo nie uznaje się za dni robocze: sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy. W miesiącu jest średnio 21 dni roboczych. W roku jest średnio 250 dni roboczych.

Dni ustawowo wolne od pracy

Dni ustawowo wolne od pracy (czyli dni, które nie są robocze) to:

 • Nowy Rok (1 stycznia)
 • Święto Trzech Króli (6 stycznia)
 • Wielkanoc (data ruchoma)
 • Poniedziałek Wielkanocny (data ruchoma)
 • Święto Pracy (1 maja)
 • Święto Konstytucji 3 maja (3maja)
 • Zielone Świątki (data ruchoma)
 • Boże Ciało (data ruchoma)
 • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia)
 • Święto Niepodległości (11 listopada)
 • Pierwszy dzień Bożego Narodzenia (25 grudnia)
 • Drugi dzień Bożego Narodzenia (26 grudnia)
 • Oraz niedziele.

Normy i wymiar czasu pracy

Ze względu na brak prawnej definicji dnia roboczego Kodeks Pracy określa czas pracy w wymiarze tygodniowym. Według art. 129. Kodeksu Pracy nie może on przekraczać 8 godzin na dobę i jednocześnie 40 godzin w ciągu pięciu dni w jednym tygodniu w przyjętym okresie rozliczeniowym wynoszącym maksymalnie 4 miesiące. Ponadto ta sama Ustawa określa w artykule 131., że tygodniowy czas pracy wraz z przepracowanymi godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać 48 godzin.

Dni robocze w świetle Kodeksu Prawa Administracyjnego

Kodeks Prawa Administracyjnego nie określa i nie definiuje pojęcia dni robocze. W Kodeksie Prawa Administracyjnego zawarto szczegółowe informacje dotyczące upływu terminów. W Artykule 57. § 4. Kodeksu Prawa Administracyjnego określono jedynie, że: "Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą”. Można interpretować ten zapis, jako że dni robocze to wszystkie dni oprócz dni wolnych od pracy i sobót.

Liczba dni roboczych i wolnych w latach 2021-2024

Poniższe tabele przedstawiają liczbę dni roboczych oraz liczbę dni wolnych od pracy, do których wliczono soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy. Zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 r. sygn. akt K 27/11 jeżeli dzień ustawowo wolny od pracy wypada w sobotę to wówczas pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi dodatkowego dnia wolnego.

Liczba dni roboczych i wolnych w roku 2021
Miesiąc Dni robocze Dni wolne
Styczeń 19 12
Luty 20 8
Marzec 23 8
Kwiecień 21 9
Maj 19 12
Czerwiec 21 9
Lipiec 22 9
Sierpień 22 9
Wrzesień 22 8
Październik 21 10
Listopad 20 10
Grudzień 22 9
Liczba dni roboczych i wolnych w roku 2022
Miesiąc Dni robocze Dni wolne
Styczeń 19 12
Luty 20 8
Marzec 23 8
Kwiecień 20 10
Maj 21 10
Czerwiec 21 9
Lipiec 21 10
Sierpień 22 9
Wrzesień 22 8
Październik 21 10
Listopad 20 10
Grudzień 21 10
Liczba dni roboczych i wolnych w roku 2023
Miesiąc Dni robocze Dni wolne
Styczeń 21 10
Luty 20 8
Marzec 23 8
Kwiecień 19 11
Maj 21 10
Czerwiec 21 9
Lipiec 21 10
Sierpień 22 9
Wrzesień 21 9
Październik 22 9
Listopad 20 10
Grudzień 19 12
Liczba dni roboczych i wolnych w roku 2024
Miesiąc Dni robocze Dni wolne
Styczeń 21 10
Luty 21 8
Marzec 21 10
Kwiecień 21 9
Maj 20 11
Czerwiec 20 10
Lipiec 23 8
Sierpień 21 10
Wrzesień 21 9
Październik 23 8
Listopad 19 11
Grudzień 20 11

Bibliografia