Charles Babbage

Z Encyklopedia Zarządzania

Charles Babbage urodził się 26 grudnia 1791 roku w Londynie. Jest jednym z czołowych przedstawicieli nurtu Industrial engineering. Zasłynął ze skonstruowania maszyny liczącej, która znacznie ułatwiła obliczenia matematyczne. Jego najbardziej znaną pracą jest wydana w 1835 roku praca "On the Economy of Machinery and Manufactures" z dziedziny nauki organizacji i zarządzania. Zmarł 18 października 1871 roku w Marylebone w Wielkiej Brytanii w wieku 79 lat.

Praca naukowa

Maszyna różnicowa

Babbage nazywany jest "ojcem informatyki". Wynalazł on maszynę różnicową. Było to urządzenie mechaniczne wielkości samochodu rodzinnego z lat 20. Wynalazek wykonywał skomplikowane obliczenia i jest uważany za pierwowzór obecnych kalkulatorów. Brytyjski rząd poparł działania Babbage’a i wspierał go finansowo. Dzięki tej pomocy naukowiec był w stanie zbudować niepełny prototyp swojego wynalazku. (A. Montaquim, 2012, s. 9)

Maszyna analityczna

Po próbie stworzenia maszyny różnicowej, Babbage wymyślił maszynę bardziej podobną do dzisiejszych komputerów. Nowy wynalazek był w stanie nie tylko wykonywać obliczenia matematyczne jak poprzedni, ale także posiadał coś na kształt procesora i pamięć wewnętrzną. Co więcej, komputer był programowalny (A. Montaquim, 2012, s. 10)

Poglądy

Za jedną z najważniejszych Babbage uznał zasadę podziału pracy, która polegała na:

 • skróceniu czasu niezbędnego na naukę zawodu,
 • wyeliminowaniu strat czasu dotyczącego przechodzenia z jednej czynności do drugiej,
 • nabyciu wprawy poprzez częste powtarzanie tych samych czynności,
 • polepszeniu przystosowania maszyn do wykonywania konkretnych czynności.

Dzięki zastosowaniu podziału pracy następuje wzrost produkcji, przy tej samej liczbie ludzi dzięki:

 • zwiększeniu sprawności każdego robotnika
 • ograniczeniu strat czasu
 • wynalezieniu dużej liczby maszyn

Babbage zauważył również, iż bardzo ważny jest aspekt doboru wykonawców oraz podział pracy na różne czynności. Każda z prac wymaga różnych umiejętności i siły, dlatego też pracodawca może angażować taką ilość umiejętności i siły, jaka jest mu potrzebna do wykonania danej czynności. Wykonywanie jednak całej pracy przez jednego pracownika wymaga posiadania przez niego wyjątkowych umiejętności, które pomogłyby mu wykonać nawet najtrudniejsze czynności.

Tak więc, rozłożenie złożonej pracy na proste elementy składowe oraz powierzenie ich wykonania wyspecjalizowanym wykonawcom podnosi wydajność pracy, a zarazem zwiększa jej wyniki użyteczne.

Babbage postulował również wiele innych zasad organizacji i zarządzania, między innymi zasadę optymalnej wielkości fabryki w zależności od rodzaju produkcji. Uważał, że:

Charles Babbage zajmował się wieloma dziedzinami organizacji i zarządzania, m.in.:

 • Zastosowanie technik pomiaru czasu.
 • Analiza zadań produkcyjnych i kosztów.
 • Określenie najlepszych sposobów formułowania pytań.
 • Zapoczątkowanie badań i rozwoju.
 • Określenie popytu na podstawie danych opartych na zysku.

Życie prywatne

Dzieciństwo

Charles był synem bankiera. Dorastał w protestanckiej rodzinie. Jako dziecko był dość słabego zdrowia, dlatego uczył się prywatnie dopóki nie zaczął studiów w Trinity College na Uniwersytecie Cambridge w 1810 roku. W trakcie edukacji przeniósł się do Peterhouse College. Od najmłodszych lat przejawiał zainteresowanie matematyką. Na uczelni szybko znalazł sobie grupę znajomych, z którymi najchętniej grywał w szachy i wista. Wraz z dwójką najbliższych przyjaciół postanowili, że "opuszczą świat mądrzejszym niż go zastali". Między innymi dlatego w 1812 roku założyli stowarzyszenie "Analytical Society", gdzie czytali matematyczne gazety. Walczyli o to, by angielscy matematycy byli traktowani na równi z tymi kontynentalnymi. Przyczynili się do późniejszego rozwoju matematyki w Wielkiej Brytanii. Babbage ukończył studia w 1817 roku i zaledwie w przeciągu dziesięciu lat po tym wydarzeniu wydał szereg prac z dziedziny matematyki i fizyki, w których skupiał się głównie na funkcjach rachunku różniczkowego (C. Babbage i in., 1961, s. 11-13)

Małżeństwo

Drugiego lipca 1814 Charles ożenił się z Georgianą Whitmore w Teignmouth. Małżeństwo było bardzo szczęśliwe, mimo tego, że ojciec matematyka nie popierał na początku jego decyzji. Uważał, że nie powinno się zawierać małżeństwa przed osiągnięciem stabilizacji finansowej.

Dzieci

Para doczekała się ósemki potomstwa:

 • Benjamin Herschel Babbage (ur. 1815)
 • Charles Whitmore Babbage (ur. 1817)
 • Georgiana Whitmore Babbage (ur. 1818) - jedyna córka małżonków
 • Edward Stewart Babbage (ur. 1819)
 • Francis Moore Babbage (ur. 1821)
 • Dugald Bromhead (ur. 1823)
 • Henry Prevost (ur. 1824)
 • Alexander Forbes Babbage (ur. 1827)

Niestety tylko trójka z dzieci dożyła dorosłości. Charles, Georgiana, Edward, Francis i Alexander umarli jeszcze jako dzieci (A. Hyman, 1982, s. 31)

Śmierć

Charles Babbage zmarł 18 października 1871 roku w Marylebone, gdzie mieszkał i pracował przez ponad 40 lat. Został pochowany na Londyńskim cmentarzu Kensal Green. Przyczyną śmierci była niewydolność nerek, która wystąpiła na skutek zapalenia pęcherza. W 1983 roku odkryto i opublikowano raport z autopsji matematyka. Połowa mózgu Babbage’a jest zachowana w the Hunterian Museum in the Royal College of Surgeons w Londynie. Druga połowa jest eksponatem w Muzeum Nauki w Londynie (J. M. Dubbey, 2004, s.

Publikacje

Charles Babbage za swojego życia wydał wiele prac naukowych,

 • 1826 - A Comparative View of the Various Institutions for the Assurance of Lives.
 • 1830 - Reflections on the Decline of Science in England, and on Some of Its Causes.
 • 1835 - On the Economy of Machinery and Manufactures
 • 1837 - The Ninth Bridgewater Treatise, a Fragment.
 • 1841 - Table of the Logarithms of the Natural Numbers from 1 to 108000.
 • 1851 - The Exposition of 1851.
 • 1864 - Passages from the Life of a Philosopher.


Charles Babbageartykuły polecane
Frederick Winslow TaylorKarol AdamieckiMarian MazurElton MayoKlasyczna szkoła zarządzaniaCharles de FreminvilleStanisław BieńkowskiTayloryzmReguła przekory

Bibliografia

 • Babbage C. (1816), An Essay towards the Calculus of Functions. Part II, Royal Society, Vol. 106
 • Babbage C. (1961), On the Principles and Development of the Calculator and Other Seminal Writings, Dover Publications, New York
 • Dubbey J. (2004), The Mathematical Work of Charles Babbage, Cambridge University Press
 • Hyman A. (1982), Charles Babbage: Pionieer of the Computer, Princeton University Press, Princeton, New Jersey
 • Kieżun W. (1977), Podstawy organizacji i zarządzania, Książka i wiedza, Warszawa
 • Martyniak Z. (1988), Historia myśli organizatorskiej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków
 • Montaquim A. (2012), Pionieers of the computer Age: from Charles Babbage to Steve Jobs, Abdul Montaquim, Monsoon Media
 • Swade D., Babbage C. (2001), Difference engine: Charles Babbage and the quest to build the First Computer, Viking Penguin


Autor: Ewa Skorupska, Magdalena Urbanek