Best Value

Z Encyklopedia Zarządzania

Koncepcję best value (najlepsza wartość), wprowadził w 1997 roku w Wielkiej Brytanii rząd laburzystowski. Koncepcja "best value" była reakcją na nieudolność dużych, biurokratycznych struktur obsługujących budowę dróg, oświatę, mieszkalnictwo, pomoc społeczną itp, za pośrednictwem regionalnej sieci złożonej z około 500 jednostek władz lokalnych.

Chociaż zwykle tego rodzaju rozwiązania okazywały się dość skuteczne, jednak często nie były wystarczająco elastyczne, zróżnicowane i wrażliwe na potrzeby odbiorców. Nawet wprowadzenie obowiązku organizowania przetargów nie pomogło i dodatkowo przyniosło niezamierzone skutki - przyczyniło się do rozwoju postaw defensywnych i kultury zorientowanej na obronę własnych pozycji. Stworzony klimat nie sprzyjał otwartemu przyznawaniu się do słabych wyników, skutecznej współpracy ani wzajemnemu uczeniu się na podstawie cudzych doświadczeń.

Ratunkiem miała być koncepcja "Best Value" - w tym przypadku zamiast stosowanych uprzednio szczegółowych nakazów, przyjęto podejście minimalistyczne, pozostawiając opracowanie konkretnych rozwiązań samym władzom lokalnym.

"Best value" oznacza całkowitą kombinację jakości, ceny i innych elementów odpowiednich usług, które to w sumie są optymalne w stosunku do wymagań zapotrzebowania osoby prawnej, publicznych organów. Koncepcji "best value" używa się, gdy konieczne jest określenie i porównanie parametrów, czynników oprócz jakości i ceny, żeby wybrać najbardziej korzystną ofertę.

Mocne strony BV

 • Pozwala na większa elastyczność subiektywnego porównania parametrów technicznych i kosztów determinujących wartość odpowiednio mocnych, słabych stron oraz ryzyka, jakie za sobą niesie przyjęcie danej oferty.
 • Umożliwia wybór najlepszych dostawców, którzy najpewniej dostarczą produkty dobrej jakości we właściwym czasie i za rozsądną cenę.
 • Wykorzystuje doświadczenie i opinie niezależnych ekspertów.

Słabe strony BV

 • Wykorzystuje zbyt wiele kryteriów oceny, przez co może utrudnić dostrzeżenie ważnych, istotnych aspektów.
 • Wymaga znaczących inwestycji w siły i środki potrzebne do fachowej analizy
 • Jest to zapewne subiektywny proces i zapewne trudny do oszacowania i udokumentowania.

Kluczowe wątki koncepcji Best Value

 • konsultacja publiczna i przywództwo polityczne - wymagające od władz silniejszego i bardziej znaczącego angażowania społeczności lokalnej w projektowanie i świadczenie usług.
 • przegląd usług zgodny z zasadami przedsiębiorczości - wymagający od władz wprowadzenia rzetelniejszego systemu przeglądu usług, obejmującego całą organizację, celem uzyskania odpowiedzi na zasadnicze pytania takie, jak: Czego się od nas oczekuje? Co dajemy? W jaki sposób możemy poprawić sytuację?
 • pomiar wyników i monitoring służący wykazaniu, że osiągnięto "Najlepszą wartość" - wymagający włączenia się w ten proces społeczności lokalnej, która występuje z pozycji arbitra, rzetelnie i gruntownie oceniając świadczenie usług przez władze lokalne.
 • Zakupy strategiczne i dobrowolne korzystanie z zasad konkurencji - wymagające od władz rozważenia możliwości uzyskania wyższej wartości poprzez podzlecenie realizacji usług na zewnątrz lub zmianę sposobu ich świadczenia.


Best Valueartykuły polecane
Analiza pola siłJakośćAnaliza SWOTWymaganie, potrzeba, oczekiwanieAnaliza interesariuszy (Zarządzanie strategiczne)QFDTechniki sprzedażyJakość projektowanaCross-selling

Bibliografia

 • Adams K., Phillips P., Morris J. (2000), A radical new development for sustainable waste management in the UK: the introduction of local authority Best Value legislation, Resources, conservation and recycling, 30(3)
 • Bovaird T. (2008), Emergent strategic management and planning mechanisms in complex adaptive systems: the case of the UK Best Value initiative, Public Management Review, 10(3)
 • Hallsworth M., Rutter J. (2011), Making policy better, Institute for Government
 • Keady C. (1997), Kompleksowe Zarządzanie przez Jakość we władzach lokalnych Anglii i Walii, Konferencja Szkoleniowa EFQM Learning Edge, Monachium
 • McAdam R., Walker T. (2003), An inquiry into balanced scorecards within best value implementation in UK local government, Public Administration, 81(4)
 • McAdam R., Walker T. (2004), Evaluating the best value framework in UK local government services, Public Administration and Development, 24(3)
 • Strona internetowa: Stowarzyszenie Władz Lokalnych (Local Government Association), UK


Autor: Krzysztof Żaczkiewicz