Bagaż rejestrowany

Z Encyklopedia Zarządzania
Bagaż rejestrowany
Polecane artykuły

Powołując się na Urząd Lotnictwa Cywilnego, bagaż rejestrowany to ten, który jest przeznaczony do przewozu w luku bagażowym samolotu. Dopuszczalna ilość, waga oraz wielkość bagażu jest ustalana przez linie lotnicze[1]. Bywa też nazywany bagażem nadawanym. Przekazanie bagażu odbywa się przy specjalnie przeznaczonym do tego stanowisku odprawy biletowo-paszportowej. W trakcie nadawania jest ważony oraz oklejany specjalną etykietą z informacjami dotyczącymi numeru lotu, właściciela i miejsca docelowego. Po przylocie jest odbierany z taśmy bagażowej[2].

W zależności od linii lotniczych i kierunków podróży wyróżnione są 2 systemy limitu bagażu rejestrowanego[3]:

 • Zasada wagi bagażu - możliwość zarejestrowania dowolnej ilości sztuk, pod warunkiem, że w sumie nie przekraczają one maksymalnej wagi uzależnionej od klasy, w której się podróżuje. Suma wymiarów (długość + szerokość + wysokość) sztuki bagażu nie może przekraczać określonej wielkości.
 • Zasada liczby sztuk - możliwość zarejestrowania określonej liczby sztuk bagażu z określonymi limitami wagowymi zależnymi od trasy lotu i rodzaju taryfy. Obowiązuje taki sam system dotyczący wymiarów jak w przypadku zasady wagi.

Pasażerowi przysługuje prawo zabrania bagażu nadliczbowego, jednak jest on zobowiązany uiścić za nie dodatkową opłatę.

Zakazy dotyczące przewozów

Przepisy jasno określają co powinno zostać wykryte w trakcie kontroli bagażu rejestrowanego przez odpowiednio wykwalifikowanego pracownika - operatora kontroli bezpieczeństwa. Są to przedmioty i substancje mogące przyczynić się do ciężkiego obrażenia ciała, stworzenia zagrożenia dla samolotu, a nawet wypadku lotniczego z ofiarami śmiertelnymi[4].

Podstawowe normy ochrony lotnictwa cywilnego wskazują następujące przedmioty, które nie mogą być przewożone w bagażu rejestrowanym. Są to wszelkiego rodzaju materiały i urządzenia wybuchowe oraz substancje i urządzenia zapalające, w tym[5]:

 • amunicja,
 • spłonki,
 • zapalniki i lonty,
 • miny, granaty i inne wojskowe urządzenia wybuchowe,
 • fajerwerki i inne materiały pirotechniczne,
 • granaty dymne i naboje dymne,
 • dynamit, proch strzelniczy i plastyczne materiały wybuchowe.

Zaleca się, aby w bagażu nadawanym nie przewozić laptopów, telefonów, powerbanków, ani innych urządzeń zawierających baterie litowo-jonowe lub akumulatory. Urząd Lotnictwa Cywilnego posiada listę przedmiotów dopuszczonych oraz zabronionych do przewozu w transporcie lotniczym, jest to tzw. biała lista[6].

Kontrola bezpieczeństwa bagażu rejestrowanego

Istnieje kilka rodzajów kontroli bezpieczeństwa bagażu rejestrowanego, mogą one być stosowane pojedynczo lub łącznie. Przepisy wskazują następujące metody[7]:

 • kontrola manualna, polegająca na rzetelnej, ręcznej kontroli całej zawartości bagażu,
 • urządzenia rentgenowskie, pozwalające na prześwietlenie zawartości bagażu,
 • systemy wykrywania materiałów wybuchowych (EDS),
 • urządzenia do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych (ETD), metoda ta polega na pobraniu próbek z zawartości bagażu, a także z jego zewnętrznych i wewnętrznych stron, a następnie poddanie ich analizie,
 • psy do wykrywania materiałów wybuchowych.

Przypisy

 1. Bagaż - ULC, 2018
 2. A. Zając, 2019
 3. Bagaż rejestrowany, 2020
 4. J. Skorupski, P. Uchroński 2016, s. 2
 5. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego 2015, s. 24
 6. Biała lista - ULC, 2012
 7. Rozporządzenie Komisji (UE) ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego 2010, s. 18

Bibliografia

Autor: Natalia Przychodzeń