Apodyktyczność

Apodyktyczność
Polecane artykuły

Apodyktyczność to cecha charakteryzująca człowieka, który nie toleruje sprzeciwu wobec swoich opinii czy poleceń, wymuszającego posłuszeństwo względem innych wszelkimi dostępnymi mu środkami, impulsywnie reagującego na wszelkie oznaki nieposłuszeństwa czy odstępstwa od jego woli. Cecha ta charakteryzuje najczęściej liderów i kierowników posługujących się dyrektywnym stylem kierowania (autokratów).


Bibliografia

At work.png

To jest zalążek artykułu.
Jeśli posiadasz kompetencje i uprawnienia, możesz go rozbudować.
Usuń tę informację po rozbudowie hasła