Akulturacja

Z Encyklopedia Zarządzania
Akulturacja
Polecane artykuły


Akulturacja (ang. acculturation), to zjawiska zachodzące na styku kultur pomiędzy ludźmi. Termin ten jest równoważny pojęciu "zdarzenie kultur”[1] i ściśle związany z "pograniczem kultur” oraz "wielokulturowością”.[2]

Akulturacja oznacza przeistoczenie kultury danego kraju, na tą zaczerpniętą z kraju innego (dotyczy to również m.in. grup etnicznych). Jest ona najczęściej wywołana transferem sensu lub przedmiotu między zróżnicowanymi kulturami. Ten proces może się odbywać jedynie w przypadku, gdy dwie kultury bardzo trwale i blisko na siebie oddziałują.[3]

Akulturacja a transkulturacja

Pojęcie transkulturacja wg F. Ortiza zostało stworzone, aby zastąpić słowa takie jak akulturacja, ale również migracja czy wymiana kulturowa. Ten obco brzmiący termin ma zdaniem Ortiza lepiej obrazować zderzenie kultur niż starsze pojęcie akulturacja.[4]

B. Malinowski zarzuca pojęciu akulturacja stronniczość i etnocentryzm kultury silniejszej (konieczny wybór, która z kultur jest silniejsza), natomiast nowszy termin, transkulturacja, ma być tego negatywnego nacechowania pozbawiony.[5]

Podstawowe typy akulturacji

Emory S. Bogardus podzielił akulturację na 3 typy:

 1. "niezamierzona” – kiedy grupy kulturowe mają ze sobą ciągły kontakt i niemożliwe do pominięcia są zapożyczenia kulturowe,
 2. "demokratyczna” - "obejmująca sytuacje partnerskich stosunków między różnymi społecznościami etnicznymi w krajach pluralizmu kulturowego”,[6]
 3. "narzucona” – kiedy jedna z kultur obejmuje dominację nad drugą, jednocześnie pozbywając się jej tożsamości kulturowej.[7]

Akulturacja żywieniowa

Na styku dwóch kultur, oprócz zmian lub przejęcia zachowań, występują również adaptacje wzorców żywieniowych u konsumentów. Starają się oni dopasować się do nowej kultury, tym samym zmieniając swoje przyzwyczajenia, aby dostosować się do nowego rynku, czy warunków otoczenia. Odmieniają się między innymi ich sposoby i decyzje podczas robienia zakupów.[8]

Przypisy

 1. Sosnowski A. (2012). Strategie badań jakościowych w badaniu społeczności wielokulturowej z zastosowaniem arkusza dyspozycji do ukierunkowanego pogłębionego wywiadu, "Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy”, nr 4, s. 150
 2. Sosnowski A. (2012). Strategie badań jakościowych w badaniu społeczności wielokulturowej z zastosowaniem arkusza dyspozycji do ukierunkowanego pogłębionego wywiadu, "Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy”, nr 4, s. 152
 3. Sosnowski A. (2012). Strategie badań jakościowych w badaniu społeczności wielokulturowej z zastosowaniem arkusza dyspozycji do ukierunkowanego pogłębionego wywiadu, "Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy”, nr 4, s. 152-153
 4. Romanowska J. (2013). Transkulturowość czy trankulturacja? O perypetiach pewnego bardzo modnego terminu, "Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ”, nr 6, s. 144
 5. Romanowska J. (2013). Transkulturowość czy trankulturacja? O perypetiach pewnego bardzo modnego terminu, "Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ”, nr 6, s. 144-145
 6. Sosnowski A. (2012). Strategie badań jakościowych w badaniu społeczności wielokulturowej z zastosowaniem arkusza dyspozycji do ukierunkowanego pogłębionego wywiadu, "Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy”, nr 4, s. 153
 7. Sosnowski A. (2012). Strategie badań jakościowych w badaniu społeczności wielokulturowej z zastosowaniem arkusza dyspozycji do ukierunkowanego pogłębionego wywiadu, "Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy”, nr 4, s. 153
 8. Stolecka-Makowska A. (2015). Konsument podlegający akulturacji — próba typologii, "Marketing i Rynek”, nr 10, s. 24

Bibliografia

Autor: Małgorzata Madej