Wskaźnik B/C: Różnice pomiędzy wersjami

m
 
(LinkTitles.)
 
Linia 52: Linia 52:
 
B/C = 1 - korzyści są równe kosztom
 
B/C = 1 - korzyści są równe kosztom
  
Interpretacja rezultatów jest prosta, podobnie jak w standardowej analizie
+
[[Interpretacja]] rezultatów jest prosta, podobnie jak w standardowej analizie
 
finansowej. Jednakże rezultaty są interpretowane z punktu widzenia podejmującego
 
finansowej. Jednakże rezultaty są interpretowane z punktu widzenia podejmującego
 
decyzje, który reprezentuje [[społeczeństwo]], a nie inwestora.
 
decyzje, który reprezentuje [[społeczeństwo]], a nie inwestora.
Linia 63: Linia 63:
  
 
Projekt efektywny z punktu widzenia społeczno-ekonomicznego, ponieważ jego
 
Projekt efektywny z punktu widzenia społeczno-ekonomicznego, ponieważ jego
wdrożenie przyczyni się do zwiększenia ogólnego dobrobytu.
+
[[wdrożenie]] przyczyni się do zwiększenia ogólnego dobrobytu.
  
 
ENPV< 0, to ERR< i oraz B/C <1
 
ENPV< 0, to ERR< i oraz B/C <1
Linia 72: Linia 72:
 
ENPV= 0, to ERR= i oraz B/C =1
 
ENPV= 0, to ERR= i oraz B/C =1
  
Projekt w którym wartość korzyści społeczno-ekonomicznych jest równa wartości
+
Projekt w którym [[wartość]] korzyści społeczno-ekonomicznych jest równa wartości
 
kosztów społeczno-ekonomicznych
 
kosztów społeczno-ekonomicznych
  
Linia 80: Linia 80:
 
którego wskaźniki ENPV i ERR nie są zadawalające. Jednym z powodów jest to, że
 
którego wskaźniki ENPV i ERR nie są zadawalające. Jednym z powodów jest to, że
 
wskaźniki mogą niedoszacowywać ekonomicznej efektywności projektu, jeśli nie jest
 
wskaźniki mogą niedoszacowywać ekonomicznej efektywności projektu, jeśli nie jest
możliwe oszacowanie i wycena znaczących pozytywnych efektów zewnętrznych. Drugi
+
możliwe oszacowanie i [[wycena]] znaczących pozytywnych efektów zewnętrznych. Drugi
 
przypadek dotyczy projektów, których celem jest zaspokojenie podstawowych potrzeb
 
przypadek dotyczy projektów, których celem jest zaspokojenie podstawowych potrzeb
 
człowieka, nawet pomimo bardzo niekorzystnych wskaźników projekt zostanie
 
człowieka, nawet pomimo bardzo niekorzystnych wskaźników projekt zostanie
Linia 86: Linia 86:
  
 
==Bibliografia==
 
==Bibliografia==
* Drobniak A., Ocena Projektów Publicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2005.
+
* Drobniak A., [[Ocena]] Projektów Publicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2005.
* Rogowski W., Rachunek efektywności przedsiewzięć inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.  
+
* Rogowski W., [[Rachunek]] efektywności przedsiewzięć inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.  
* Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych: Przewodnik (Fundusz Strukturalny-[[EFRR]], Fundusz Spójności i ISPA).
+
* Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych: Przewodnik ([[Fundusz]] Strukturalny-[[EFRR]], Fundusz Spójności i ISPA).
 
* Kurek W., Rachunek ekonomicznej efektywności przedsiewzięć rozwojowych w gospodarce rynkowej, Wyd. UMCS, Lublin 1994.
 
* Kurek W., Rachunek ekonomicznej efektywności przedsiewzięć rozwojowych w gospodarce rynkowej, Wyd. UMCS, Lublin 1994.
  

Aktualna wersja na dzień 17:15, 22 maj 2020

Wskaźnik B/C
Polecane artykuły

B/C (Benefits to Costs ratio) - wskaźnik mający służyć efektywnej ewaluacji projektów inwestycyjnych.

Innymi słowy są to zdyskontowane przychody z projektu do zdyskontowanych wydatków.

Obliczanie

Wskaźnik należy obliczyć:

  • na podstawie przepływów pieniężnych wyliczonych dla NPV
  • jako stosunek korzyści do kosztów ekonomicznych

\(B/C= \frac{\sum_{t=0}^n a_tB_t}{\sum_{t=0}^n a_tC_t}\)

Gdzie:

B - strumień korzyści ekonomicznych generowanych przez projekt w poszczególnych latach przyjętego horyzontu czasowego analizy

C- strumienie kosztów ekonomicznych generowanych przez projekt w poszczególnych latach przyjętego horyzontu czasowego analizy

n - horyzont czasowy

a - współczynnik dyskontowy \(a= \frac{1}{(1+r)^t}\)

r - przyjęta ekonomiczna stopa dyskontowa

Interpretacja

Jeżeli:

B/C > 1 - projekt generuje więcej korzyści niż kosztów

B/C < 1 - projekt generuje więcej kosztów niż korzyści

B/C = 1 - korzyści są równe kosztom

Interpretacja rezultatów jest prosta, podobnie jak w standardowej analizie finansowej. Jednakże rezultaty są interpretowane z punktu widzenia podejmującego decyzje, który reprezentuje społeczeństwo, a nie inwestora.

Kryteria wyboru

Kryterium dla wyboru projektów na podstawie analizy kosztów i korzyści:

ENPV> 0, to ERR> i oraz B/C >1

Projekt efektywny z punktu widzenia społeczno-ekonomicznego, ponieważ jego wdrożenie przyczyni się do zwiększenia ogólnego dobrobytu.

ENPV< 0, to ERR< i oraz B/C <1

Projekt nieefektywny z punktu widzenia społeczno-ekonomicznego, ponieważ jego wdrożenie nie przyczyni się do zwiększenia ogólnego dobrobytu.

ENPV= 0, to ERR= i oraz B/C =1

Projekt w którym wartość korzyści społeczno-ekonomicznych jest równa wartości kosztów społeczno-ekonomicznych

Rygorystyczne przestrzeganie analizy tych wskaźników oznacza, że projekt nie powinien otrzymać wsparcia, jeśli nie spełnia powyższych warunków. Jednak w niektórych przypadkach podejmujący decyzje może uzasadnić realizacje projektu, dla którego wskaźniki ENPV i ERR nie są zadawalające. Jednym z powodów jest to, że wskaźniki mogą niedoszacowywać ekonomicznej efektywności projektu, jeśli nie jest możliwe oszacowanie i wycena znaczących pozytywnych efektów zewnętrznych. Drugi przypadek dotyczy projektów, których celem jest zaspokojenie podstawowych potrzeb człowieka, nawet pomimo bardzo niekorzystnych wskaźników projekt zostanie zrealizowany.

Bibliografia

  • Drobniak A., Ocena Projektów Publicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2005.
  • Rogowski W., Rachunek efektywności przedsiewzięć inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
  • Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych: Przewodnik (Fundusz Strukturalny-EFRR, Fundusz Spójności i ISPA).
  • Kurek W., Rachunek ekonomicznej efektywności przedsiewzięć rozwojowych w gospodarce rynkowej, Wyd. UMCS, Lublin 1994.

Autor: Agnieszka Hozer