Tablica ogłoszeń

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 01:08, 18 sty 2024 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (cleanup bibliografii i rotten links)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Tablica ogłoszeń jest to miejsce, gdzie udostępniane są dla konkretnych odbiorców ogłoszenia, komunikaty i wiadomości (W Cholewa 2006, s. 124). Dzięki tablicy ogłoszeń mamy przepływ informacji. Jest ona stosowana do celów informacyjnych oraz edukacyjnych, np. po to, by wzrosła wydajność pracy oraz zmniejszyła się ilość wypadków. Mogą się na niej znaleźć różnego rodzaju wycinki z prasy, informacje o jubileuszach, ważnych wydarzeniach, imprezach itp (A Sierpowska 2006, s. 83).

TL;DR

Tablica ogłoszeń to miejsce, gdzie udostępniane są ogłoszenia i wiadomości dla konkretnych odbiorców. Informacje na tablicy mają na celu zwiększenie wiedzy i efektywności pracy. Systemy bazujące na koncepcji tablicy ogłoszeń są wykorzystywane w rozwoju sztucznej inteligencji i wieloagentowym sterowaniu zrobotyzowanymi systemami.

Informacje znajdujące się na tablicy ogłoszeń

Jak pisze Bogdan Stefanowicz w wąskim ujęciu informacje można zinterpretować jako dane, które są uświadomione i zinterpretowane przez człowieka (B Stefanowicz 2010, s. 8). Mówi się też, że informacja jest rodzajem zasobów niematerialnych, dzięki któremu można zwiększyć wiedzę o nas samych, a także o otaczającym nas świecie (Z Malara, J Rzęchowski 2011, s. 7). Cytując słowa Zbigniewa Malary i Jerzego Rzęchowskiego: "Informację tworzy człowiek. To on - za pomocą rozmaitych narzędzi i technik - wyszukuje ją, generuje, gromadzi, przetwarza, selekcjonuje, przekazuje, akceptuje bądź odrzuca. Na jej podstawie buduje nową wiedzę niezbędną do dalszego procesu podejmowania działań na rynku" (Z Malara, J Rzęchowski 2011, s. 7). "Informacja jako czynnik wspomagający proces zarządzania staje się znaczącym kapitałem i głównym motorem w zarządzaniu przedsiębiorstwem" (Z Malara, J Rzęchowski 2011, s. 7). Jak dalej piszą autorzy Zbigniew Malara i Jerzy Rzęchowski: odpowiednie wykorzystanie tego kapitału stosując unowocześnioną technikę stwarza i gruntuje pozycję przedsiębiorstwa na rynku, a także ustanawia inne obszary jego działania. Organizacja wymaga i potrzebuje szybszego uczenia się, gdy tempo zmian w danej organizacji jest większe (Z Malara, J Rzęchowski 2011, s. 7).

Systemy doradcze bazujące na koncepcji tablicy ogłoszeń

Dynamiczny system doradczy jest przeznaczony do wykonywania zadań zarówno w czasie jak i zasobach, które są ograniczone. Specyficzną klasą systemów dynamicznych są systemy, które są przeznaczone do cyklicznej interpretacji danych, które są do nich dostarczane. Natomiast poprzez porównanie różnorodnych koncepcji systemów doradczych, które wspomagają diagnozowanie złożonych układów i cechują się ogromną przestrzenią poszukiwań, danymi, które są niekompletne, a wiedza o rozwiązywanym zadaniu jest niewystarczająca - oświadczono szczególne zalety systemów, opierających się na ogólnej koncepcji tablicy ogłoszeń (W Cholewa 1998, s. 125).

Taka tablica ogłoszeń jest miejscem, gdzie udostępniane są odbiorcom ogłoszenia zawierające wiadomości o wartości stwierdzeń. Koncepcja tablic została osadzona w systemach, które są przeznaczone do interpretowania mowy. Jest ona w dalszym stopniu rozwijana. Układy stosujące tablicę ogłoszeń cechuje rozdzielenie wiedzy i realizowanych zadań na moduły, które są od siebie niezależne, lecz współpracujące z tablicą (W Cholewa 1998, s. 125).

Interesującym spostrzeżeniem może być to, iż tablica ogłoszeń może być rozpatrywana jako baza danych uporządkowana w hierarchicznej kolejności, przeznaczona do gromadzenia i przechowywania rozwiązań generowanych przez autonomiczne moduły, które mają uprawnienia do stosowania różnego rodzaju technik wnioskowania w celu produktywnego osiągania najlepszych rozwiązań. Tablica ogłoszeń może być także modelowana jako sieć stwierdzeń, które na siebie oddziałują, zgodnie ze znanym zbiorem reguł, to znaczy jako układ przekształcający stwierdzenia (W Cholewa 1998, s. 125).

Rola tablic ogłoszeń w rozwoju sztucznej inteligencji

W rozwoju sztucznej inteligencji nietuzinkową rolę pełniły właśnie systemy bazujące na koncepcji tablicy ogłoszeń. Taka tablica jest miejscem, gdzie udostępniane są różnego rodzaju ogłoszenia, komunikaty i wiadomości dla ich odbiorców. Źródłami komunikatów oraz ich odbiorcami mogą być użytkownicy systemu stosującego tablicę ogłoszeń lub też inne systemy. Takie komunikaty dostarczane są przez źródła komunikatów do administratora tablicy. Natomiast to administrator decyduje o umieszczaniu tych ogłoszeń na tablicy i o usuwaniu z tablicy ogłoszeń, które są już nieaktualne. Odbiorcy ogłoszeń poprzez obserwację tablicy, mogą wykonywać ustalone działania, np. mogą kierować konkretne komunikaty do administratora tablicy. Koncepcja tablicy ogłoszeń została wprowadzona w systemach, które są przeznaczone do interpretowania mowy, no i w dalszym stopniu jest rozwijana (W Cholewa 2006, s. 124).

Wieloagentowe sterowanie zrobotyzowanymi systemami

"Elementami wspólnego środowiska w systemie wieloagentowym są zazwyczaj scentralizowane lub rozproszone tablice ogłoszeń. Na takich tablicach agenty umieszczają informację o realizowanych procesach, zgłaszają swoje zapotrzebowania na zasoby itp. Są to więc miejsca, przez które odbywa się kontakt agentów-klientów poszukujących określonych usług i agentów-usługodawców, usługi te oferujących" (J Zając 2006, s. 7-8).


Tablica ogłoszeńartykuły polecane
Wirtualizacja zarządzania kadramiTechnologia informatycznaWpływ technologii informatycznych na zarządzanie wiedząWiedzaFunkcje zarządzania wiedząGromadzenie informacjiInformatyczne narzędzia wspomagania zarządzaniaUżytkownik informacjiInternet rzeczy

Bibliografia

  • Cholewa W. (1998), Tablice ogłoszeń w diagnostycznych systemach doradczych, Pomiary Automatyka Kontrola, 44
  • Cholewa W. (2006), Sieci stwierdzeń w diagnostyce technicznej, Diagnostyka
  • Malara Z., Rzęchowski J. (2011), Zarządzanie informacją na rynku globalnym, Teoria i praktyka, CH Beck, Warszawa
  • Stefanowicz B. (2010), Informacja, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa
  • Zając J. (2006), Wieloagentowe sterowanie zrobotyzowanymi systemami produkcyjnymi. [w:] Postępy robotyki-systemy i współdziałanie robotów. (red.) K. Tchoń. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa


Autor: Elżbieta Bąk