Depozyt terminowy

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 08:09, 19 maj 2020 autorstwa Sw (dyskusja | edycje) (Infobox update)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Depozyt terminowy
Polecane artykuły


(zwany również wkładem terminowym) to jedna z form gromadzenia przez podmioty gospodarcze środków pieniężnych, które nie są im konieczne do opłacania bieżącej działalności, a w przyszłości mogą przynieść zyski w postaci wyższego oprocentowania.

Banki dysponują powierzonymi środkami finansowymi przez dłuższy okres czasu, dlatego też płacą za depozyty terminowe wyższe odsetki. Stanowi to pewnego rodzaju ułatwienie w planowaniu terminów aktywnych operacji banków.

Rodzaje depozytów terminowych

  • depozyty o precyzyjnie określonym terminie. Są to najczęściej depozyty 1-, 3- i 6-miesięczne. Mniej popularne są depozyty roczne i trzyletnie. Zdarzają się także depozyty, których termin zwrotu jest uzgadniany indywidualnie, dostosowany do potrzeb klienta.
  • depozyty na czas nieokreślony, przeważnie ze sprecyzowanym terminem wypowiedzenia, poprzedzający całościowe bądź częściowe wycofanie depozytu.

Do depozytów terminowych można zaliczyć także kwoty zablokowane, przeważnie na odrębnych rachunkach bankowych, np. kaucje, blokady na wypłaty akredytyw i czeków potwierdzonych.

Oprocentowanie depozytów terminowych

Wysokość oprocentowania depozytów jest zależna od umowy banku z klientem, a oprocentowanie może być zarówno stałe jak i zmienne. Przy oprocentowaniu depozytów na czas nieokreślony dopuszczalny jest wzrost stopy procentowej w miarę upływu czasu przechowywania depozytu. Powszechnie przyjęło się, że w krajach, w których występuje inflacja większym powodzeniem cieszy się oprocentowanie o charakterze zmiennym, a w jego wysokości uwzględniona jest już stopa inflacji.

Przechowywanie depozytów terminowych

Warunki przechowywania depozytów mogą być standardowe lub dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Zazwyczaj klienci deponujący niższe kwoty są objęci standardową polityką banku w tej kwestii, aczkolwiek i wtedy wysokość oprocentowania może być zależna od wartości depozytu. Klienci deponujący znacznie wyższe kwoty mogą liczyć na indywidualne negocjacje zarówno w kwestii wysokości oprocentowania, jak i warunków zawieranej umowy, np. co do terminu wypowiedzenia.

Konkurencja na rynku depozytów terminowych

Wiele banków prześciga się w ofertach dotyczących warunków oprocentowania depozytów terminowych, a także w nowych produktach bankowych ściśle powiązanych z depozytami terminowymi. Jednym z takich produktów jest depozyt automatyczny. W momencie przekroczenia określonego salda rachunku bieżącego bank otwiera bezwarunkowo depozyt terminowy. Dopuszczalne jest także deponowanie środków finansowych przez podmioty krajowe oraz zagraniczne na rachunkach walutowych prowadzonych w walutach wymienialnych.

Bibliografia

  • "Makroekonomia" - Robert J. Barro. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997, str. 124-125, 134-136, 504-512
  • "Bankowość. Podręcznik akademicki" - W. Jaworski, Z. Zawadzka. Warszawa: Poltext 2002, str. 116, 298-299.
  • "Świat finansów u progu XXI wieku" - Michael Brett. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1999, str. 232-235.

Autor: Joanna Trzpit