Zasada Pareto

Z Encyklopedia Zarządzania
Zasada Pareto
Polecane artykuły


Zasada Pareto (ang. Pareto principle) mówi o tym, że 80% wyników wypływa tylko z 20% przyczyn. Interpretacja tej zasady pokazuje, iż mniejszymi środkami oraz wysiłkiem można osiągnąć dużo większe korzyści czy efekty. Najczęściej zasada ta, nazywana jest zasadą 80/20.[1]

Liczb 20 i 80 nie powinno się traktować jako jedyne rozwiązanie, najczęściej są one tylko pojawiającą się proporcją w obserwacjach, równie dobrze może to być większa lub mniejsza proporcja. Zasada ta posiada jedno słuszne stwierdzenie- nie zdarza się aby 100% nakładów przyniosło 100% efektów. Biorąc pod uwagę tą zasadę, należy wychwycić te czynności, które kreują największe efekty (pomijając przy tym inne, mniej wartościowe), optymalizując w ten sposób nasze działania.[2]

Inne nazwy stosowane do określenia Zasady Pareto:

 • reguła Pareto,
 • zasada 80 20 lub zasada 20 80,
 • zasada Pareta 60 40,
 • prawo Pareto (ang. Pareto law).

Sformułowanie zasady Pareto

Schemat leżący u podstaw tej zasady odkrył w roku 1897, włoski ekonomista i socjolog Markiz Vilfredo Federico Damaso Pareto (1848-1923). W trakcie swoich badań przyglądał się on schematom dochodów i bogactwa w dziewiętnastowiecznej Anglii. Zauważył przy tym, że badane przez niego obszary cechowały się wieloma schematami. Jako pierwsze zauważył, że większość dochodów i bogactwa przypada na mniejszość ludzi. Analizując ten fakt, odkrył dwa kolejne, które były bardziej znaczące. Spostrzegł stałą matematyczną relację między liczbą ludzi a wielkością ich dochodów czy bogactwa, która była przewidywalnie niezrównoważona. Następnie pokazał powtarzalność tego schematu nierównowagi- bez względu na to czy badał dane z różnych krajów czy też historyczne lub dostępne w jego czasach, powtarzał się ten sam schemat nierównowagi. Niestety Pareto, mimo szerokiego zastosowania i dużego znaczenia swego odkrycia, bardzo źle je opisał. Dopiero w 1951 r. Joseph Juran (1904-2008) opublikował "Quality Control Handbook", w którym zawarł zasadę "kluczowych nielicznych i błahych licznych".[1] Opisał on większą ilość zjawisk za jej pomocą, oto ich przykłady:

 • "80% problemów jest powodowanych przez 20% przyczyn,
 • 80% zysków wnosi 20% klientów,
 • 80% sprzedaży jest generowane przez 20% sprzedawców,
 • 80% wypadków jest powodowanych przez 20% kierowców,
 • i najistotniejsze: 20% zadań zabiera 80% czasu."[3]

Zastosowanie zasady Paretto

Zasada Pareto jest bardzo uniwersalna, przez co jest wykorzystywana niemal w każdym obszarze działalności firmy, co daje jej usprawnienie strategiczne oraz finansowe. Richard Koch wyznaczył 10 najważniejszych obszarów w działalności gospodarczej, w których stosuje się zasadę Pareto (80/20). Oto one:

 1. "Strategia
 2. Jakość
 3. Ograniczanie kosztów i poprawa obsługi
 4. Marketing
 5. Sprzedaż
 6. Technologia informacyjna
 7. Podejmowanie decyzji i analiza
 8. Zarządzanie zapasami
 9. Zarządzanie projektami
 10. Negocjacje"[4]

Przykład analizy Pareto

Analiza Pareto (80/20) "polega na badaniu relacji pomiędzy dwoma zbiorami porównywalnych danych".[1] Oznacza to, że jeden z tych zbiorów stanowią zazwyczaj ludzie lub jakieś obiekty, zwykle w dużych liczbach i przedstawione w procentach. Drugi zespół danych musi odnosić się do pewnych interesujących cech, które są charakterystyczne dla tych ludzi lub obiektów. Cechy te można mierzyć oraz także przedstawiać w ujęciu procentowym. W celu przeprowadzenia analizy 80/20 należy wykonywać następujące kroki:

 1. "Zebranie odpowiednich danych dotyczących badanego problemu w celu zidentyfikowania czynników, które mają wpływ na ogólną wartość analizowanego zjawiska,
 2. Zebranie danych dotyczących wartości generowanej przez każdy ze zidentyfikowanych czynników,
 3. Uporządkowanie w kolejności zbioru czynników na podstawie generowanych przez nie wartości,
 4. Obliczanie dla każdego czynnika wartości skumulowanej,
 5. Przypisanie każdego z czynników do odpowiedniej grupy: A, B lub C,
 6. Utworzenie wykresu Pareto-Lorenza dla lepszego zobrazowania wyników." [5]

Bibliografia

 1. 1,0 1,1 1,2 Koch R. (1998). Zasada 80/20. Lepsze efekty mniejszym nakładem sił i środków, Wydawnictwo Medium, Warszawa, s. 8-14, 39
 2. Błąd rozszerzenia cite: Błąd w składni znacznika <ref>; brak tekstu w przypisie o nazwie biznes
 3. Surdel P. (2012). Myśl jak człowiek biznesu, Wydawnictwo Złote Myśli, Gliwice, s. 100-101
 4. Koch R. (1998). Zasada 80/20. Lepsze efekty mniejszym nakładem sił i środków, Wydawnictwo Medium, Warszawa, s. 141
 5. Szczęśniak B. (2012). Zastosowanie analizy pareto oraz diagramu ishikawy do analizy przyczyn odrzutów w procesie produkcji silników elektrycznych, "Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej", nr z. 63a, s. 125-147

Autor: Sylwia Bierowiec