Współczynnik odrzuceń

Z Encyklopedia Zarządzania
Współczynnik odrzuceń
Polecane artykuły


Współczynnik odrzuceń (z ang. bounce rate) jest to parametr dostępny w narzędziu Google Analytics do analizy statystyk witryn internetowych. Obrazuje on, jaki procent odwiedzających daną stronę internetową opuszcza ją bez dalszego przeglądania jej treści, czyli zamyka sesję bez wykonania żadnych ruchów takich jak otwierania linków czy wchodzenie na podstrony. Są to tzn wejścia jednoodsłonowe. W Google Analystics za sesję uważa się wszystkie zarejestrowane ruchy odwiedzającego stronę w obrębie danej witryny [1][2].

Search engine optimization

SEO (ang. search engine optimization) jest to pozycjonowanie stron czyli optymalizacja stron dla wyszukiwarek internetowych. Są to wszystkie działania zmierzające do osiągnięcia przez daną witrynę jak najwyższej pozycji dla wybranych słów i fraz kluczowych najczęściej wyszukiwanych przed użytkowników.Proces ten jest elementem szeroko pojętego marketingu internetowego

Jeden z głównych obszarów dla analizy SEO polega na badaniu słów kluczowych używanych przez użytkowników oraz tego w jaki sposób strona jest powiązana z tymi słowami [3].

Jak wyliczany jest współczynnik odrzuceń?

W tym narzędziu Google oblicza współczynnik odrzuceń strony internetowej i współczynnik odrzuceń witryny (tu strona internetowa jako całość publikacji, witryna-jedna podstrona)

współczynnik odrzuceń strony = \(\frac{odrzucenia}{wejścia}\) gdzie:

 • odrzucenia- suma wszystkich odrzuceń na stronie (w danym okresie czasu)
 • wejścia - suma wszystkich wejść na stronę (w tym samym okresie czasu)

Interpretacja współczynnika odrzuceń

Wartość czynnika odrzuceń odzwierciedla jakość ruchu internetowego na danej witrynie [4]:

 • Wysoki poziom współczynnika odrzuceń świadczy o tym, że użytkownicy nie znajdują w danym serwisie tego co zachęciło ich do wejścia na tą stronę.
 • Bardzo wysoki poziom współczynnika odrzuceń pojawia się np. w niewłaściwe przygotowywanych kampaniach reklamowych. Użytkownicy zachęceni słowem kluczowym odwiedzają serwis, który odsyła ich na stronę główną.

Kontrowersje wokół współczynnika odrzuceń

Jak możemy zauważyć po wzorze, współczynnik odrzuceń bierze pod uwagę tylko ilu użytkowników opuszcza stronę bez otwierania podstron (lub bez wykonywania ruchów na podstronie jeśli bierzemy pod uwagę współczynnik odrzuceń podstrony), pomija on na przykład, ile czasu odwiedzający spędza w danej witrynie. Jest to duża wada tego wskaźnika, ponieważ są strony których zdobycie niezbędnych informacji nie wymaga żadnych ruchów. Dla stron internetowych niezawierających podstron czy na przykład dla blogów które mają wszystko na stronie głównej- wskaźnik ten nie dostarcza żadnych informacji- może wręcz zaburzyć obraz świetnie prosperującego, aktualizowanego na stronie głównej bloga czy sklepu internetowego na którym zakup produktu nie wymaga otwierania żadnych podstron.

Zastosowanie czynnika odrzuceń

Współczynnik odrzuceń jest bardzo pomocny dla osób które liczą na swojej stronie internetowej na interakcję z odwiedzającym, lub na przykład dla zlecających specjalistycznym firmą zewnętrznym wykonanie reklamy- pozwoli to na śledzenie czy dana reklama trafia do szerszego grona i czy potencjalni klienci są nią zainteresowani. Współczynnik odrzuceń jest jednym z najczęściej stosowanych kryteriów w obliczaniu wartości stron [5].

Współczynnik odrzuceń w reklamach sponsorowanych

 • Współczynnik odrzuceń jest używany, aby poinformować reklamodawce jaki odsetek użytkowników odwiedza jego reklamę, ale natychmiast ją opuszczają- nie wchodząc w żadną interakcję. Reklamy sponsorowane dają reklamodawcom szansę monitorowania zwrotu z inwestycji (reklama jako inwestycja).
 • Wysoki poziom bounce rate może prowadzić do niskiej stopy zwrotu z inwestycji i sugerować,że reklama nie przynosi oczekiwanych zwrotów.Niski poziom tego wskaźnika może sugerować, że odwiedzający są zainteresowani reklamą.
 • Poza współczynnikiem odrzuceń, przy analizie skuteczności reklamy przydatny jest współczynnik klikalności reklam czyli obserwowalna miara satysfakcji z reklamy. Liczymy go dzieląc liczbę użytkowników która kliknęła w reklamę przez liczbę użytkowników którzy reklamę obejrzeli.

Kiedy pojedyncze wejście nie jest liczone jako odrzucenie?

Istnieją sytuacje w których Google Analytics nie bierze wejścia bez interakcji (bez wchodzenia na podstrony) do współczynnika odrzuceń:

 • SCENARIUSZ 1 Event Tracking

Użytkownik wylądował w Twojej witrynie ale uruchamia zdarzenie, które jest śledzone za pomocą tzn kodu śledzenia zdarzeń(event tracking code) a następnie opuszcza Twoją witrynę docelową. Chodzi tu na przykład o sytuację w której na Twojej stronie zamieszczone jest video, kiedy użytkownik witryny kliknął odtwarzaj przenosi się na inną witrynę. Śledzenie tego przycisku za pomocą kodu śledzenia zdarzeń spowoduje, że mimo opuszczenia witryny docelowej działanie to nie zostanie zaliczone do współczynnika odrzuceń. Podsumowując- zaimplementowanie kodu śledzenia zdarzeń może znacznie zmniejszyć współczynnik odrzuceń i działania w ramach witryny nie będą traktowane jako odrzucenia.

 • SCENARIUSZ 2 Social Interactions Tracking

Użytkownik wylądował w Twojej witrynie ale uruchamia zdarzenie, które jest śledzone za pomocą tzn kodu śledzenia interakcji społecznościowych, a następnie opuszcza Twoją witrynę docelową. Przykładem takiej sytuacji jest, gdy odwiedzający Twojego bloga przeczyta post, i udostępni go na przykład na portalach społecznościowych klikając na przycisk śledzony kodem interakcji społecznościowych i opuści witrynę docelową- takiego działanie nie zostanie wliczone do współczynnika odrzuceń.

Bibliografia

Przypisy

 1. Dłubakowska–Puzio E., Gałan R., Puzio R.(2010). Analiza skuteczności działań performance marketing na przykładzie serwisu internetowego Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, "Zeszyty Naukowe Polityki Europejskiej", nr 3, s. 237
 2. Plaza B. (2011) Google Analytics for measuring website performance, "Tourism Management", nr 32, s. 477-481
 3. Kolasa W.M. (2017). Polskie czasopisma humanistyczne w perspektywie SEO, s. 182-183
 4. Gąsiewski M. (2013). Przewodnik po Google Analytics, s. 32-33
 5. Kania J. (2017). W Cieniu Google'a – wartość rynkowa mediów, "Zarządzanie mediami", tom 5(4), s. 174

Autor: Anna Tworek, Natalia Prusak