Reklama kontekstowa

Z Encyklopedia Zarządzania

Reklama kontekstowa - sposób prezentowania reklam użytkownikom rozmaitych usług internetowych (stron internetowych, E-maili, czatów, forów dyskusyjnych, komunikatorów itd.), który zakłada dopasowanie treści reklam do treści stron, na których są one umieszczone. Reklama kontekstowa pochodzi od standardowych reklam zamieszczanych w Internecie, które są realizowane za pomocą obrazów graficznych, filmów video, linków lub animacji. Reklama kontekstowa wiąże się z dodaniem dodatkowego czynnika, którym jest kontekst, definiuje on warunki, w których reklama ma się pojawić. W przypadku witryn internetowych kontekstem jest ona sama. Ma ona określone stałe parametry, którymi są opis strony, tytuł strony, treści znajdujące się na witrynie lub elementy znaczników języka HTML. Reklama kontekstowa, która jest wyświetlana na witrynie internetowej została tam dopasowana na podstawie kontekstu, którym może być jeden bądź wszystkie wcześniej wymienione elementy [A. Strzelecki (2015) s. 83,84]

Systemy reklamy kontekstowej odpowiadają za dopasowanie reklamy kontekstowej do witryn internetowych. Systemy to komercyjne usługi w Internecie, z których może skorzystać każdy. Użytkownik systemu wybiera sobie rolę wydawcy lub reklamodawcy. Wydawca zarabia na wyświetlaniu reklamy kontekstowej, natomiast reklamodawca dostarcza treści do systemów, pokrywa koszty emisji i decyduje do jakiego typu reklamy kontekstowej będzie dostarczał treści [A. Strzelecki (2015) s. 83,84]

TL;DR

Reklama kontekstowa to sposób prezentowania reklam, który polega na dopasowaniu ich treści do treści stron internetowych. Systemy reklamy kontekstowej umożliwiają reklamodawcom i wydawcom korzystanie z tego rodzaju reklamy. Istnieją trzy główne formy reklamy kontekstowej: oparte na śledzeniu użytkownika, dopasowane do treści witryny internetowej oraz oparte na słowach kluczowych w wyszukiwarkach. Reklama kontekstowa może przybierać formę boksów reklamowych, dymków reklamowych lub sponsorowanej rekomendacji treści.

Postacie reklamy kontekstowej w Internecie

  • Reklama polegająca na śledzeniu użytkownika w Internecie, szczególnie reklama typu pop-up. Na komputerze internauty instaluje się aplikacje, która zbiera informacje o użytkowniku, jego preferencjach, zachowaniu w niewidoczny dla niego sposób. Reklama jest później wywoływana w odrębnym okienku przy przeglądaniu określonych stron internetowych. Ta postać reklamy jest najmniej powszechna, ponieważ większość przeglądarek ma blokadę przeciwdziałającą tego typu reklamom, zainstalowanie aplikacji wymaga zgody użytkownika i ponadto ciągłe zamykanie i otwieranie okienek może być irytujące dla użytkownika.
  • Reklama, która jest dopasowana do treści witryny internetowej w postaci animacji, grafiki, linków tekstów, które są wyświetlane obok treści strony internetowej
  • Przy użyciu słów kluczowych w wyszukiwarkach internetowych prowadzące do wyświetlania linku sponsorowanego. Ta postać reklamy kontekstowej jest najbardziej rozpowszechniona. Źródłem jej jest tzw. pozycjonowanie strony. Dysponent strony dąży do jak najwyższej pozycji pośród wyników wyszukiwania. W przypadku reklamy przy użyciu słów kluczowych wyniki wyszukiwania nie są wyświetlane w kolejności naturalnej, tylko występuje odpłatne pierwszeństwo.

Typy reklamy kontekstowej

Typy reklamy kontekstowej na podstawie jej położenia na witrynie internetowej:[A. Strzelecki (2015) s. 84,85]

  • Boks reklamowy - to forma reklamowa, która ma w sobie jednostki reklamowe. Każdy boks jest przypisany do jakiegoś systemu reklamowego. Boks może wyświetlać jedną bądź kilka jednostek reklamowych, którymi są linki reklamowe. Jeśli reklama ma postać graficzną i jest w postaci jednego obrazu lub filmu video to obraz lub film wypełnia cały boks reklamowy. Boksy, które stosuje się w reklamie kontekstowej są zazwyczaj umieszczane wewnątrz treści artykułu bądź jako małe banery poziome i pionowe, które są wokół treści na witrynie internetowej.
  • Intext - polega na aktywacji dymku reklamowego zawierającego treść reklamy. Gdy najedziemy kursorem myszy na wcześniej zdefiniowane słowo kluczowe w artykule, dymek jest uruchamiany. System reklamy kontekstowej analizuje artykuł i jeśli napotka słowa kluczowe, które mają służyć jako dymki reklamowe, podkreśla je podwójnym podkreśleniem. Dzięki temu użytkownik, który czyta artykuł jest zachęcony do zwrócenia większej uwagi na to miejsce i najeżdża tam kursorem myszy.
  • Sponsorowana rekomendacja treści - reklamodawcom pozwala na szybkie i trwałe promowanie treści, a wydawcom na budowanie wartości witryn internetowych i poprzez kliknięcia generowanie przychodu. W systemach reklamy kontekstowej sponsorowana rekomendacja treści występuje często pod nazwą content marketing. Reklamodawca poprzez publikowanie krótkich wzmianek treści na witrynach internetowych, może przeprowadzić kampanię rekomendacji treści. Wydawca zarabia na publikowaniu wzmianek, które są dopasowane do witryny internetowej i które są użyteczne dla jego czytelników.


Reklama kontekstowaartykuły polecane
HTTPFormy promocji i reklamy w internecieGoogle adwordsTechnologia FLASHRodzaje reklamyBaner reklamowyHTMLPozycjonowanie stronWyszukiwarka internetowa

Bibliografia

  • Dwornik B. (2008), Reklama kontekstowa w Polsce, Raport Money.pl, Wrocław
  • Maciejowski T. (2003), Narzędzia skutecznej promocji w Internecie Oficyna Ekonomiczna, Kraków
  • Pabian A. (2008), Promocja nowoczesne środki i formy, Difin, Warszawa
  • Strzelecki A. (2015), Reklama kontekstowa, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Nr 216


Autor: Katarzyna Nieśpiałowska