Uchylanie się od podatku

Z Encyklopedia Zarządzania
Uchylanie się od podatku
Polecane artykuły


Uchylanie się od podatku jest zawsze działaniem nielegalnym, sprzecznym z prawem podatkowym. Uchylanie się od opodatkowania jest z prawnego punktu widzenia przestępstwem, z którym wiąże się odpowiedzialność karna. Jest ono dokonywane w różnych formach i przy użyciu różnych metod. Może ono polegać na fałszowaniu deklaracji podatkowych, składaniu nieprawdziwych zeznań, zatajając informacje podatkowe lub adresy zamieszkania.

Formy uchylania się od podatku

 • nie zgłoszenie przez podatnika organom kontrolnym swojej obecności lub działalności
 • nie zgłoszenie źródeł przychodu podlegających opodatkowaniu,
 • nie wykazanie pełnej sumy dochodu podlegającego opodatkowaniu, zgłoszenie odliczeń od wydatków, które nie zostały poniesione albo zgłoszenie ich w rozmiarach wyższych, niż zaistniały w rzeczywistości, bądź też dokonanie nieprzysługujących odliczeń.
 • odliczenia ulg z tytułu nieistniejących dzieci czy odliczenie amortyzacji z tytuły nieistniejących maszyn i urządzeń
 • nie dokonanie wpłat do organów podatkowych podatków potrąconych od płac zatrudnionych pracowników

Szkodliwość

Szkodliwość uchylania się od podatków wynika z:

 • zmniejszenia wpływów podatkowych, co może powodować potrzebę podniesienia podatków, a przez to dodatkowe obciążenia ludzi uczciwych.
 • wywołania zakłóceń gospodarczych - podatnik nie płacący podatku może uzyskać mocniejszą pozycję ekonomiczna w stosunku do podatników uczciwie prowadzących działalność gospodarczą,
 • rozbicia harmonii systemu podatkowego- struktura opodatkowania odchyla się od zamierzonej, jeżeli jedni podatnicy płacą podatek, a inni nie.
 • demoralizującego wpływu na innych podatników,

Przyczyny uchylania się od podatków

 • moralne - podatnik traktuje państwa jako ciemiężyciela, która z racji swojej siły może narzucać obowiązki obywatelom,
 • ekonomiczne - podatnik rozstrzyga czy korzyści, które przyniesie mu oszustwo podatkowe, zrekompensuje ewentualną karę, na którą jednocześnie naraża się popełniając to oszustwo,
 • polityczne - ucieczka przed podatkiem jest jednym ze sposobów na sprzeciwu wobec państwa,

Bibliografia

 • Gomułowicz A. Małecki J. Podatki i prawo podatkowe, wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2006
 • Finanse publiczne i prawo finansowe, pod red. Kosikowski C. Ruśkowski E., dom wydawniczy abc, Warszawa 2003

Autor: Jolanta Żak