Użyteczność informacji

Z Encyklopedia Zarządzania

Użyteczność informacji jest kluczowym czynnikiem wpływającym na skuteczność zarządzania w każdej organizacji. Aby informacje były skuteczne, muszą być użyteczne dla swoich odbiorców. W tym artykule omówię różne aspekty użyteczności informacji oraz metody oceny, strategie poprawy i wpływ technologii na ten obszar.

Metody oceny użyteczności informacji

Istnieje wiele różnych technik i narzędzi, które można zastosować do oceny użyteczności informacji. Przykłady takich metod to testy użytkowników, analiza hierarchii potrzeb użytkowników, badania jakości informacji czy analiza wydajności systemów informatycznych. Warto zwrócić uwagę na zalety i ograniczenia poszczególnych metod, aby móc wybrać odpowiednie narzędzia do oceny użyteczności informacji w konkretnej sytuacji.

Strategie poprawy użyteczności informacji

Struktura informacji ma kluczowe znaczenie dla jej użyteczności. Warto zastosować najlepsze praktyki dotyczące jasności prezentacji informacji oraz zapewnić dostępność informacji dla użytkowników. Aktualność informacji jest również istotna, dlatego należy zadbać o jej regularne aktualizowanie. Ponadto, istnieje wiele innych czynników wpływających na użyteczność informacji, takich jak czytelność, spójność, dostępność dla różnych grup użytkowników itp. Dobrze zrozumienie tych czynników i ich poprawa może znacznie poprawić użyteczność informacji.

Wpływ technologii na użyteczność informacji

Rozwój technologii zmienia sposób prezentacji informacji, a technologie mobilne mają duży wpływ na użyteczność informacji. Sztuczna inteligencja także może być wykorzystana w celu poprawy użyteczności informacji, jednak wiąże się to zarówno z zaletami, jak i wyzwaniami. Ważne jest również, aby zapewnić, że technologie stosowane w prezentacji informacji są dostępne dla różnych grup użytkowników. Istnieje wiele innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które mogą znacznie zwiększyć użyteczność informacji.


Użyteczność informacjiartykuły polecane
Wrażliwość na ryzykoDostępność informacjiModel NicosiiTeoria racjonalnych oczekiwańZarządzanie przez partycypacjęStruktura informatycznego systemu zarządzania strategicznegoInformacja rynkowaSzczegółowość informacjiWariantMiary asymetrii

Bibliografia

  • Flakiewicz W. (1990), Informacyjne systemy zarządzania, Podstawy budowy i funkcjonowania, PWE, Warszawa
  • Kisielnicki J., Sroka H. (1999), Systemy informacyjne biznesu, Placet, Warszawa
  • Niedzielska E. (red.) (1998), Informatyka ekonomiczna, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław
  • O'Brien J. (1990), Management Information Systems, A Managerial End User Perspective, Irwin, Homewood Ill, Boston
  • Woźniak K. (2005), System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków


Autor: Krzysztof Woźniak