Wrażliwość na ryzyko

Z Encyklopedia Zarządzania
Wrażliwość na ryzyko
Polecane artykuły


Wrażliwość na ryzyko jest wyrażana subiektywną decyzją każdego człowieka przy podejmowaniu określonego działania. Istotą zagadnienia jest stosunek danej osoby do zagadnienia ryzyka. W grę wchodzą aspekty psychologiczne, które odzwierciedlają różne podejście do zjawiska:

  • awersja do ryzyka (risk aversion) - ryzyko podejmowane jest tylko wtedy, gdy oczekuje się osiągnięcia premii za jego podjęcie,
  • neutralne podejście do ryzyka (risk neutrality) - ryzyko nie ma wpływu na podjęcie decyzji,
  • skłonność do ryzyka (risk seeking) - podejmuje się dodatkowe nakłady w celu podjęcia decyzji o wyższym ryzyku.[1]

Bibliografia

  1. K. Jajuga [red.], Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 14.

Autor: Leszek Klimiuk