System wczesnego ostrzegania E. Bleiera

Z Encyklopedia Zarządzania
System wczesnego ostrzegania E. Bleiera
Polecane artykuły


Metoda Bleiera jest jedną z metod wczesnego ostrzegania, pozwalającą określić przyszłe szanse rozwojowe lub przewidzieć bankructwo przedsiębiorstwa.

Metoda Bleiera wymaga większego zakresu informacji niż inne metody. Opiera się na 6 - 16 wskaźnikach (w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa). Charakteryzuje się ujęciem dynamicznym - obejmuje 3-letni okres (okres analizowany oraz dwa minione). Jest dostosowana do specyfiki branżowej przedsiębiorstwa i zawiera zróżnicowane zestawy wskaźników stosownie dobranych dla przedsiębiorstw usługowych, produkcyjnych, handlowych, jak również dla przedsiębiorstw bez specyfiki branżowej (produkcyjno - handlowo - usługowych).


Tab. 1. Metoda Bleiera (dla przedsiębiorstw bez uwzględniania specyfiki branżowej)

Wskaźnik Formuła (zawsze*100) Okres Waga
1 Wynik na działalności gospodarczej / Zaangażowany w działalność kapitał podstawowy Sprzed 2 lat 0,000786
2 Wynik działalności gospodarczej/ wynik ogółem Rok poprzedni 0,004299
3 Wynik działalności gospodarczej / Zaangażowany kapitał własny w tą działalność Rok poprzedni 0,000661
4 Kapitał obcy ogółem / nadwyżka pieniężna) net cash-flow) Rok bieżący -0,000060
5 Wynik na dział. gospodarczej + odsetki od kapitału obcego / kapitał ogółem Rok bieżący 0,036286
6 Majątek obrotowy + zobowiązania bieżące / Kapitał ogółem Rok bieżący 0,008209

Tab. 2. Wieloczynnikowa analiza dyskryminacji metodą Bleiera dla przedsiębiorstw produkcyjnych

Wskaźnik Formuła (zawsze*100) Okres Waga
1 Zaliczki otrzymane /Niefakturowana sprzedaż Sprzed 2 lat 0,004063
2 Kapitał własny / kapitał ogółem Rok poprzedni 0,044342
3 Zmiana stanu środków pieniężnych / wydatki / 12 Rok poprzedni 0,000404
4 Majątek obrotowy - zobowiązania bieżące / kapitał ogółem Rok bieżący -0,013097
5 Nadwyżka pieniężna operacyjna / przychody Rok bieżący 0,0114937
6 Kapitał obcy / Nadwyżka pieniężna ogółem (net cash-flow) Rok bieżący -0,000098

Model Bleiera należy do najczęściej stosowanych modeli w systemie wczesnego ostrzegania, najbardziej popularny jest on w Niemczech, USA i Szwajcarii.

Autor: Agnieszka Galos