Stopa zwrotu z aktywów

Z Encyklopedia Zarządzania
Stopa zwrotu z aktywów
Polecane artykuły


Stopa zwrotu z aktywów (ROA-return on assets)- jest to miara zysku przypadająca na aktywa ogółem. Mówi o możliwości spółki do wypracowania zysków i efektywności gospodarowania jej majątkiem.

Im wyższy wskaźnik tym lepiej dla firmy gdyż sytuacja finansowa spółki jest lepsza. Informuje o możliwości spółki do generowania zysków i skuteczności gospodarowania jej zasobami. Ważny wskaźnik dla instytucji udzielających kredyty.

ROA = zysk netto/aktywa ogółem x 100%

Bibliografia

  • A.Ross, R.W. Westerfield, B.D. Jordan, Finanse przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999, s. 82-85
  • P. Klein. Wstęp do analizy papierów wartościowych, Liber, Warszawa 1999, s. 116-117
  • J.C. Ritchie, Analiza Fundamentalna, WIG PRESS, Warszawa 1997, s. 214-215

Autor: Tomasz Opiela

At work.png

To jest zalążek artykułu.
Jeśli posiadasz kompetencje i uprawnienia, możesz go rozbudować.
Usuń tę informację po rozbudowie hasła