Cena rynkowa do wartości księgowej

Z Encyklopedia Zarządzania
Cena rynkowa do wartości księgowej
Polecane artykuły


Cena rynkowa do wartości księgowej jest miarą stosunku kursu akcji do wartości księgowej przedsiębiorstwa przypadającej na jedna akcję. Zatem rozumiemy ją jako księgowa wartość kapitału własnego akcjonariuszy podzielona przez liczbę wyemitowanych akcji.. Księgowa wartość kapitału własnego jest równa sumie wartości akcji zwykłych i zysków zatrzymanych czyli kwocie netto jaka firma otrzymała od swych akcjonariuszy oraz jaką reinwestowała.

Służy do wyrażania inwestorom opinii na temat wartości księgowej spółki.

wartość rynkowa / wartość księgowa = kurs akcji / wartość księgowa na akcję

Bibliografia

  • R. A. Brealey, S. C. Myers, Podstawy finansów przedsiębiorstw. Tom 2, PWN Warszawa 1999, s. 1088-1089
  • Red. M Wypycha, Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy, Absolwent Łódź 1998, s. 219
  • Bak, P., Paczuski, M., & Shubik, M. (1997). Price variations in a stock market with many agents. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 246(3), 430-453.

Autor: Tomasz Opiela