Punkt nasycenia

Z Encyklopedia Zarządzania
Punkt nasycenia
Polecane artykuły


Punkt nasycenia - optymalna wysokość opodatkowania, która pozwala przynosić maksymalne korzyści dla budżetu (zyski).Punkt nasycenia wywodzi się z Krzywej Laffera przedstawiającej związek pomiędzy wysokością stopy podatkowej a wielkością wpływów z podatków. Określa on poziom podatków powyżej którego zwiększenie stóp podatkowych prowadzi do zmniejszenia dochodów budżetowych.

Idea punktu nasycenia jest efektem badań ekonomii podażowej wskazującej jak podatki i inne bodźce wpływają na wielkość produkcji w gospodarce, odpowiadającą pełnemu wykorzystaniu zdolności wytwórczych.

Odpowiedni poziom podatków

Zgodnie z Krzywą Laffera przy stopie opodatkowania równej zeru dochody państwa wyniosłyby również zero. Jednak gdyby stopa opodatkowania wynosiła 100% dochody państwa pozostałyby na zerowym poziomie. Wynika to z tego, iż nie istniałaby żadna motywacja do pracy, gdyż wszystkie zarobki obywatele oddawaliby państwu w formie podatku. Stąd też zgodnie z teorią Laffera dochody budżetu będą rosły na początku wraz ze wzrostem stopy podatkowej, lecz po przekroczeniu pewnego poziomu wynoszącego t* dalsze zwiekszenie opodatkowania likwiduje motywacje do pracy co powoduje zmniejszenie się podatków.

Krzywa Laffera.png

Bibliografia

  • Begg.D Mikroekonomia Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007
  • Sloman J. Podstawy ekonomiiPolskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001

Autor: Magdalena Mazurek