Arthur Okun

Z Encyklopedia Zarządzania
Arthur Okun
Polecane artykuły


Arthur Okun (1929-1980) amerykański ekonomista, przedstawiciel nurtu postkeynesizmu.

A Okun.jpg

Urodził w Jersey City w stanie New Jersey. Niewiele wiadomo o jego dzieciństwie i dorastaniu. Studiował i doktoryzował się na Colombia Univeristy. Od 1952 roku wykładał na Yale University, gdzie w 1963r. otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych. Począwszy od roku 1961 był uczestnikiem Komitetu Doradców Ekonomicznych prezydenta USA John'a Kennedy'ego, później także za prezydenta Lyndon'a Johnson'a. W 1968 roku został przewodniczącym tego Komitetu. W późniejszych latach Arthur Okun był pracownikiem Brooking Institution Jedna z najstarszych amerykańskich Instytucji naukowych i badawczych, specjalizująca się dziedzinach nauk: socjologicznych, ekonomicznych, globalizacyjnych, politycznych (w tym: polityki zagranicznej), rządowych.

Poglądy i osiągnięcia

Okun jest autorem pojęcia "Potencjalny PNB" oznaczającego produkcję, którą można uzyskać w danym okresie dzięki pełnemu wykorystaniu zasobów rzeczowych i ludzkich. Pojęcie to stało się jedną z wytycznych polityki gospodarczej w Stanach Zjednoczonych.

Opierając się na badaniach gospodarki amerykańskiej, Okun sformułował prawo nazwane później jako Prawo Okuna. Według tego prawa dla każdego 1% wzrostu rzeczywistej stopy bezrobocia luka PNB powiększą się o wielkość 2,5%.

Okun prowadził również badania związane ze zmniejszeniem kosztów inflacji. Z jego badań wynikało, że aby obniżyć koszty inflacji o 1% należy utrzymać bezrobocie przez rok na poziomie o 2% wyższym od naturalnej stopy bezrobocia.

Dorobek Okuna obejmuje również wyjaśnienie zjawiska występującego w rozwiniętych gospodarkach, mówiącego że produkt oraz rynki czynników produkcji dostosowują się do zmian popytu i podaży przez zmiany ilościowe, a nie jak uważano przez zmiany cen. Stąd wynika, że bezrobocie nie prowadzi do spadku płac nominalnych, a wzrost mocy wytwórczych do obniżenia cen.

Okun jest autorem tezy "coś za coś" odnoszącej się do konfliktu pomiędzy efektywnością i sprawiedliwością. Teza ta mówi, że m.in. środki redystrybucyjne mające zapewnić wyrównanie dochodów (np. podatek progresywny) powodują obniżenie poziomu dobrobytu.

Ważniejsze prace

  • Potential GNP: Its Measurement and Significance (1962)
  • Equality and Efficiency, The Big Trade-off (1975)
  • Efficient Disinflationary Policies, American Economic Reviev (1978)
  • Ceny i ilości: analiza makroekonomiczna (1981, wyd. pol. 1991)

Bibliografia

  • Słownik Historii Myśli Ekonomicznej pod red. Elżbiety Kundery, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001, s. 147-148
  • Historia Myśli Ekonomicznej, Wacław Stankiewicz, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998, s. 477

Autor: Anna Socha