Prawo Okuna

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Prawo Okuna - opisuje zależność zmian produkcji i zatrudnienia w cyklu koniunkturalnym. Zgodnie z tym prawem poziom produkcji w fazie ekspansji rośnie szybciej, a w fazie recesji spada szybciej niż poziom zatrudnienia.

Geneza

Najbardziej dotkliwym następstwem każdej recesji jest wzrost stopy bezrobocia. Kiedy spada produkcja, przedsiebiorstwa potrzebują mniejszych nakładów pracy, a więc wstrzymują nabór nowych pracowników i redukuja dotychczasowe zatrudnienie. Okazuje się, że bezrobocie w trakcie cyklu koniunkturalnego podąża śladem produkcji. Owa znamienna współzależność produkcji i bezrobocia odkryta przez Arthura Okuna nosi nazwę prawa Okuna.


Prawo Okuna - na każde 2% spadku realnego PKB w stosunku do PKB potencjalnego stopa bezrobocia wzrasta o 1 punkt procentowy.

Podstawowe wnioski i przesłanki w polityce makroekonomicznej z prawa Okuna to obserwacja PKB:

  • realny PKB musi wzrastać w tym samym tempie co PKB potencjalny aby nie dopuścic do wzrostu bezrobocia,
  • w pewnym sensie PKB musi utrzymać swoje tempo, aby bezrobocie utrzymało się na niezmiennym poziomie,
  • chcąc obniżyć stopę bezrobocia realny PKB musi wzrastać szybciej aniżeli PKB potencjalny.

Prawo Okuna dostarcza zatem klucza do zrozumienia związku między rynkiem produktu i rynkiem pracy.Opisuje związek między krótkookresowymi zmianami realnego PKB i zmianami bezrobocia.

Przykład (lata 1979-1982)

Lata 1979-1982 to okres stagnacji gospodarczej. W tym okresie nie było wzorstu realnego PKB w przciwieństwie do potencjalnego PKB, który miał tempo wrostu ponad 3% rocznie. Jaki to miało wpływ na stopę bezrobocia? Przypomnijmy że, na każde 2% niedoboru PKB w stosunku do poziomu potencjalnego przyrasta 1 punkt procentowy do stopy bezrobocia; wynoszący 9% niedobór PKB powinien doprowadzić do wzrostu stopy bezrobocia o 4,5 punktu procentowego. Zaczynając od stopy bezrobocia wynoszącej w 1979r. 5,8%, wg prawa Okuna prognozowana stopa bezrobocia w 1982r. powinna wynieść 10,3%. Urzędowe statystyki odnotowały nieco niższą stopę bezrobocia wynoszącą 9,7% dla 1982r. Przykład ten pokazuje, jak można zastosoować prawo Okuna do prognozowania bezrobocia w trakcie cyklu koniunkturalnego.

Bibliografia

  • P.Samuelson, W.Nordhaus,Ekonomia, PWN, Warszawa 2007
  • P.Smith, D.Beeg, Ekonomia, PWE, Warszawa 2001

Autor: Robert Stelmaczonek