Psychologiczny aspekt informacji

Z Encyklopedia Zarządzania
Psychologiczny aspekt informacji
Polecane artykuły


Związane są one ze specyfiką natury ludzkiej (osobowości), i procesów myślowych, które powodują zniekształcanie (często nieuświadomione) odbieranej przez człowieka informacji

Główne problemy

 • Rzutowanie interesu własnego na percepcję
 • Optymistyczna tendencja pamięci
 • Uprzedzenia
 • Sugestia, stereotyp
 • Naginanie informacji do własnych przewidywań
 • Operowanie sloganami, ogólnikami, frazesami
 • Pochopna generalizacja na podstawie przypadków niereprezentatywnych
 • Błędy w określaniu związków przyczynowych
 • Pochopne odwoływanie się do autorytetu
 • Selekcjonowanie informacji ze względu na dostępność, a nie jakość
 • Przywiązanie do początkowego osądu
 • Problematyka dysonasu poznawczego
 • Uleganie wpływom

Bibliografia

Autor: Krzysztof Woźniak