Psychologiczny aspekt informacji

Z Encyklopedia Zarządzania

Związane są one ze specyfiką natury ludzkiej (osobowości), i procesów myślowych, które powodują zniekształcanie (często nieuświadomione) odbieranej przez człowieka informacji

Główne problemy

 • Rzutowanie interesu własnego na percepcję
 • Optymistyczna tendencja pamięci
 • Uprzedzenia
 • Sugestia, stereotyp
 • Naginanie informacji do własnych przewidywań
 • Operowanie sloganami, ogólnikami, frazesami
 • Pochopna generalizacja na podstawie przypadków niereprezentatywnych
 • Błędy w określaniu związków przyczynowych
 • Pochopne odwoływanie się do autorytetu
 • Selekcjonowanie informacji ze względu na dostępność, a nie jakość
 • Przywiązanie do początkowego osądu
 • Problematyka dysonasu poznawczego
 • Uleganie wpływom

Efekt konfirmacji i filtracja informacji

Efekt konfirmacji to tendencja do szukania, interpretowania i zapamiętywania informacji w taki sposób, który potwierdza nasze istniejące przekonania i poglądy. Przyczyny tego efektu są wielorakie i wynikają z psychologicznych mechanizmów, takich jak potrzeba spójności poznawczej i potwierdzenia własnej tożsamości. W podświadomości preferujemy informacje, które potwierdzają nasze przekonania, ponieważ są one mniej wymagające intelektualnie i emocjonalnie.

Efekt konfirmacji może negatywnie wpływać na nasze decyzje, ponieważ powoduje, że ignorujemy lub bagatelizujemy informacje, które są sprzeczne z naszymi przekonaniami. Może to prowadzić do błędnych ocen sytuacji i podejmowania nieodpowiednich decyzji. Ponadto, efekt konfirmacji może utrwalać nasze przekonania, powodując brak elastyczności poznawczej i trudności w zmianie naszych poglądów.

Filtracja informacji ma istotne konsekwencje dla naszej percepcji świata. Poprzez selektywne przyjmowanie tylko tych informacji, które potwierdzają nasze przekonania, tworzymy sobie wąski i jednostronny obraz rzeczywistości. Może to prowadzić do braku zrozumienia innych perspektyw, ograniczonej wiedzy i trudności w podejmowaniu obiektywnych ocen sytuacji.

Aby unikać efektu konfirmacji i filtracji informacji, warto stosować kilka strategii i narzędzi. Po pierwsze, warto być świadomym swoich własnych uprzedzeń i przekonań oraz dążyć do zachowania otwartości na różnorodne perspektywy. Po drugie, warto aktywnie poszukiwać informacji, które mogą być sprzeczne z naszymi przekonaniami, aby uzyskać pełniejszy obraz rzeczywistości. Po trzecie, warto rozwijać umiejętności krytycznego myślenia i analizy informacji, aby lepiej rozpoznawać manipulacje i fałszywe informacje.

Media społecznościowe mogą wpływać na nasze zachowanie w kontekście efektu konfirmacji poprzez tworzenie tzw. "baniek informacyjnych". Algorytmy serwisów społecznościowych dostosowują przekazy do naszych preferencji, wyświetlając nam głównie treści, które potwierdzają nasze przekonania. To może prowadzić do jeszcze większej filtracji informacji i utwierdzania się w naszych przekonaniach, ponieważ rzadziej jesteśmy narażeni na różnorodne perspektywy.

Wpływ emocji na przetwarzanie informacji

Wpływ emocji na przetwarzanie informacji jest badany przez różne teorie, takie jak teoria wpływu afektywnego, teoria perspektywy emocjonalnej czy teoria wpływu emocji na podejmowanie decyzji. Wszystkie te teorie wskazują, że emocje wpływają na nasze postrzeganie, interpretację i zapamiętywanie informacji.

Negatywne emocje, takie jak strach czy gniew, mogą wpływać na nasze postrzeganie i interpretację informacji, powodując większą skłonność do negatywnego myślenia, uprzedzeń czy stereotypów. Negatywne emocje mogą również ograniczać naszą zdolność do logicznego myślenia i podejmowania racjonalnych decyzji.

Pozytywne emocje, takie jak radość czy zainteresowanie, mogą wpływać na naszą otwartość na różnorodne informacje, ponieważ zwiększają naszą elastyczność poznawczą i kreatywność. W stanie pozytywnych emocji jesteśmy bardziej skłonni do eksplorowania nowych perspektyw i akceptowania informacji, które są sprzeczne z naszymi przekonaniami.

Aby skutecznie zarządzać emocjami w kontekście przetwarzania informacji, warto stosować techniki takie jak świadomość emocjonalna, techniki relaksacyjne czy techniki kognitywne, np. przekształcanie myśli negatywnych na bardziej pozytywne. Ważne jest również rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych emocji i zrozumienia ich wpływu na procesy poznawcze.

Aby radzić sobie z manipulacją emocjonalną w przekazach informacyjnych, warto być świadomym różnych technik manipulacyjnych, takich jak wykorzystywanie strachu czy manipulacja przy pomocy wzmocnień emocjonalnych. Ważne jest również rozwijanie umiejętności oceny wiarygodności źródeł informacji oraz krytyczne analizowanie przekazów pod kątem manipulacyjnych technik.

Rola manipulacji informacją w zarządzaniu

W zarządzaniu stosuje się różne techniki manipulacji informacją, takie jak dezinformacja, selektywne podawanie informacji, wybiórcze interpretowanie danych czy ukrywanie informacji. Często jest to stosowane w celu manipulowania opinią publiczną, zyskiwania przewagi konkurencyjnej lub utrzymania władzy.

Długofalowe skutki manipulacji informacją dla organizacji mogą być negatywne. Manipulacja informacją może prowadzić do utraty zaufania zarówno ze strony pracowników, jak i klientów. Może również powodować poważne straty finansowe, spadek efektywności działania organizacji oraz konflikty wewnętrzne.

Manipulacja informacją wpływa negatywnie na zaufanie w organizacji. Kiedy pracownicy odkrywają, że zostali wprowadzeni w błąd lub że w organizacji ukrywane są istotne informacje, ich zaufanie do zarządzających spada. To prowadzi do obniżenia motywacji, zaangażowania i lojalności pracowników, co może negatywnie wpływać na wyniki organizacji.

Rozpoznawanie manipulacji informacją w zarządzaniu jest ważne dla ochrony organizacji. Warto zwracać uwagę na pewne sygnały, takie jak sprzeczne informacje, ukrywanie niekorzystnych danych, nacisk na jednostronne spojrzenie na problem czy brak przejrzystości w komunikacji. Ważne jest również rozwijanie krytycznego myślenia i zdolności analizy informacji.

Skuteczne strategie przeciwdziałania manipulacji informacją w zarządzaniu obejmują m.in. transparentność w komunikacji, uczciwość i rzetelność w prezentacji informacji oraz rozwijanie otwartej kultury organizacyjnej. Ważne jest również promowanie krytycznego myślenia, umiejętności analizy informacji i szkolenie pracowników z zakresu rozpoznawania manipulacji.


Psychologiczny aspekt informacjiartykuły polecane
PercepcjaEpistemologiaNiepewnośćBiurokratyzmOportunizmKategoryzacjaFenotypSocjotechnikaŚrodowisko przyrodnicze

Bibliografia

 • Woźniak K. (2005), System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków


Autor: Krzysztof Woźniak