Produkty wielokrotnej sprzedaży

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Do produktów "wielokrotnej sprzedaży" zalicza się w szczególności: filmy, oprogramowania komputerowe, projekty typowe etc.

Cechą charakterystyczną tych produktów jest to, że:

  • powstają one w jednorazowym cyklu produkcyjnym
  • wytworzony produkt bazowy (np. tzw. kopia matka filmu fabularnego) może być następnie sprzedana w dowolnej liczbie egzemplarzy (kopii)
  • koszty wytworzenia raz poniesione, rozkładają się na dowolną, możliwą do sprzedaży liczbę kopii, przy czym liczba ta nie jest z reguły jednoznacznie zdeterminowana w momencie wytworzenia produktu.

Stąd też nie jest możliwe ustalenie kosztu jednostkowego wytworzenia pojedynczego sprzedawanego produktu (a ściślej jego kopii).


Zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy o rachunkowości " Wytworzone przez jednostkę filmy, oprogramowanie komputerów, projekty typowe i inne produkty o podobnym charakterze, przeznaczone do sprzedaży, wycenia się w okresie przynoszenia przez nie korzyści ekonomicznych, nie dłuższym niż 5 lat, w wysokości nadwyżki kosztów ich wytworzenia nad przychodami według cen sprzedaży netto, uzyskanymi ze sprzedaży tych produktów w ciągu tego okresu. Nieodpisane po upływie tego okresu koszty wytworzenia zwiększają pozostałe koszty operacyjne."


Bibliografia

  • Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa" - praca zbiorowa, Wydawca Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o. Warszawa 2010
  • Ustawa z dnia 29.09.1994r o rachunkowości
  • Zeszyty Metodyczne Rachunkowości 7/2009

Autor: Lidia Kubinek

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.