Produkty wielokrotnej sprzedaży

Z Encyklopedia Zarządzania
Produkty wielokrotnej sprzedaży
Polecane artykuły


Do produktów "wielokrotnej sprzedaży" zalicza się w szczególności: filmy, oprogramowania komputerowe, projekty typowe etc.

Cechą charakterystyczną tych produktów jest to, że:

  • powstają one w jednorazowym cyklu produkcyjnym
  • wytworzony produkt bazowy (np. tzw. kopia matka filmu fabularnego) może być następnie sprzedana w dowolnej liczbie egzemplarzy (kopii)
  • koszty wytworzenia raz poniesione, rozkładają się na dowolną, możliwą do sprzedaży liczbę kopii, przy czym liczba ta nie jest z reguły jednoznacznie zdeterminowana w momencie wytworzenia produktu.

Stąd też nie jest możliwe ustalenie kosztu jednostkowego wytworzenia pojedynczego sprzedawanego produktu (a ściślej jego kopii).

Zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy o rachunkowości " Wytworzone przez jednostkę filmy, oprogramowanie komputerów, projekty typowe i inne produkty o podobnym charakterze, przeznaczone do sprzedaży, wycenia się w okresie przynoszenia przez nie korzyści ekonomicznych, nie dłuższym niż 5 lat, w wysokości nadwyżki kosztów ich wytworzenia nad przychodami według cen sprzedaży netto, uzyskanymi ze sprzedaży tych produktów w ciągu tego okresu. Nieodpisane po upływie tego okresu koszty wytworzenia zwiększają pozostałe koszty operacyjne."

Bibliografia

Autor: Lidia Kubinek

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.