Produkty wielokrotnej sprzedaży

Z Encyklopedia Zarządzania

Do produktów "wielokrotnej sprzedaży" zalicza się w szczególności: filmy, oprogramowania komputerowe, projekty typowe etc.

Cechą charakterystyczną tych produktów jest to, że:

  • powstają one w jednorazowym cyklu produkcyjnym
  • wytworzony produkt bazowy (np. tzw. kopia matka filmu fabularnego) może być następnie sprzedana w dowolnej liczbie egzemplarzy (kopii)
  • koszty wytworzenia raz poniesione, rozkładają się na dowolną, możliwą do sprzedaży liczbę kopii, przy czym liczba ta nie jest z reguły jednoznacznie zdeterminowana w momencie wytworzenia produktu.

Stąd też nie jest możliwe ustalenie kosztu jednostkowego wytworzenia pojedynczego sprzedawanego produktu (a ściślej jego kopii).

Zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy o rachunkowości " Wytworzone przez jednostkę filmy, oprogramowanie komputerów, projekty typowe i inne produkty o podobnym charakterze, przeznaczone do sprzedaży, wycenia się w okresie przynoszenia przez nie korzyści ekonomicznych, nie dłuższym niż 5 lat, w wysokości nadwyżki kosztów ich wytworzenia nad przychodami według cen sprzedaży netto, uzyskanymi ze sprzedaży tych produktów w ciągu tego okresu. Nieodpisane po upływie tego okresu koszty wytworzenia zwiększają pozostałe koszty operacyjne".

Strategie sprzedaży produktów wielokrotnej sprzedaży

Produkty wielokrotnej sprzedaży mają różne segmenty rynku, które można podzielić na podstawie kilku czynników. Pierwszym z nich jest wiek klientów - młodsze pokolenie może być bardziej otwarte na korzystanie z produktów wielokrotnego użytku, takich jak odzież z recyklingu czy elektronika pochodząca z regeneracji. Kolejnym czynnikiem jest styl życia - osoby o bardziej ekologicznym podejściu do środowiska mogą być bardziej skłonne do zakupu produktów wielokrotnego użytku. Istnieje także segment rynku, który jest bardziej cenowym - klienci, którzy szukają oszczędności i widzą wartość w produktach, które można wielokrotnie wykorzystać lub regenerować.

Dla sprzedaży produktów wielokrotnej sprzedaży najważniejsze jest wykorzystanie kanałów dystrybucji, które są dostępne dla klientów i łatwo dostępne. Przykładowo, sklepy internetowe mogą być skutecznym kanałem dystrybucji, ponieważ umożliwiają klientom łatwe porównanie różnych ofert i dokonanie zakupu online. Ponadto, sklepy stacjonarne i punkty sprzedaży mogą również odegrać ważną rolę w sprzedaży produktów wielokrotnego użytku, ponieważ klienci mogą zobaczyć i dotknąć produktu przed zakupem, co może wpływać na ich decyzję zakupową.

W przypadku produktów wielokrotnej sprzedaży, skuteczne strategie promocji i marketingu mogą obejmować wykorzystanie informacji o wpływie tych produktów na środowisko naturalne. Ważne jest, aby pokazać klientom, że wybór produktów wielokrotnego użytku ma pozytywny wpływ na naszą planetę. Ponadto, promocja i marketing produktów wielokrotnego użytku mogą skupiać się na oszczędnościach, jakie klienci mogą osiągnąć dzięki wielokrotnemu wykorzystaniu produktu. Przykładowo, reklamy mogą podkreślać, że zakup produktu wielokrotnego użytku jest inwestycją, która zwróci się w dłuższej perspektywie czasowej.

Przy wyborze strategii sprzedaży produktów wielokrotnej sprzedaży należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Po pierwsze, należy zrozumieć potrzeby i preferencje klientów w danym segmencie rynku. Analiza rynku i badań marketingowych mogą dostarczyć cennych informacji na temat tego, jakie produkty wielokrotnej sprzedaży są najbardziej pożądane przez klientów. Należy również uwzględnić konkurencję i zidentyfikować unikalne cechy produktów, które pozwolą wyróżnić się na rynku. Ponadto, analiza kosztów produkcji i dystrybucji produktów wielokrotnego użytku jest kluczowa dla ustalenia odpowiednich strategii sprzedaży.

Wyzwania i przyszłość produktów wielokrotnej sprzedaży

Jednym z głównych wyzwań związanych z produktami wielokrotnego użytku jest piractwo. Produkty te są często łatwo replikowane i sprzedawane jako podróbki, co prowadzi do utraty dochodów dla oryginalnych producentów. Wyzwaniem jest opracowanie skutecznych strategii ochrony praw autorskich i znaków towarowych, aby zapobiegać piractwu i chronić wartość marki.

Konkurencja ma duży wpływ na sprzedaż produktów wielokrotnego użytku. Rosnąca liczba firm oferujących podobne produkty może prowadzić do obniżenia cen i zmniejszenia zysków. Aby utrzymać konkurencyjność, firmy muszą inwestować w innowacje, unikalne cechy produktów i skuteczne strategie marketingowe. Ważne jest również budowanie lojalności klientów poprzez wysoką jakość produktów i doskonałą obsługę klienta.

Zmieniające się preferencje klientów mogą mieć wpływ na przyszłość produktów wielokrotnego użytku. Klienci coraz bardziej zwracają uwagę na zrównoważony rozwój i ekologiczne produkty. W związku z tym, firmy będą musiały dostosować się do tych zmian i oferować produkty, które są zgodne z tymi wartościami. Przykładowo, rosnąca świadomość ekologiczna klientów może prowadzić do wzrostu popytu na produkty z recyklingu i regenerowane.

Na rynku można zaobserwować wiele trendów i innowacji w obszarze produktów wielokrotnego użytku. Jednym z trendów jest rozwój usług abonamentowych, w ramach których klienci mogą korzystać z produktów przez określony czas i zwrócić je po zakończeniu umowy. Innym trendem jest rosnący popyt na odzież z recyklingu i elektronikę pochodzącą z regeneracji. Innowacje obejmują rozwój nowych technologii i materiałów, które pozwalają na produkcję bardziej trwałych i ekologicznych produktów wielokrotnego użytku.


Produkty wielokrotnej sprzedażyartykuły polecane
Wycena rzeczowych składników majątku obrotowegoKoszty wytwarzaniaAmortyzacjaKoszt wytworzenia produktuRachunek kosztów zmiennychWycena składników bilansuRachunek kosztów pełnychMetoda ceny przeciętnejWyrób gotowy

Bibliografia

  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591
  • Walińska E. (red.) (2010), Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, Wolters Kluwer, Warszawa
  • Zeszyty Metodyczne Rachunkowości, (2009), nr 7


Autor: Lidia Kubinek