Proces regionalizacji

Z Encyklopedia Zarządzania
Proces regionalizacji
Polecane artykuły


Regionalizacja - jest to długofalowy proces integrowania krajów i gospodarek określonego regionu (kontynentalnego) dzięki intensyfikowaniu oraz pogłębianiu powiązań ekonomicznych (a także społecznych, kulturalnych i politycznych)co prowadzi do tworzenia się silnie współzależnego systemu w danym regionie.

Współczesny proces regionalizacji toczy się jednocześnie na trzech poziomach, które są tworzone przez stopniowe integrowanie krajów i ich gospodarek:

  • poziom 1 - w danym regionie kontynentalnym, w jego ramach
  • poziom 2 - między regionami (czasem z innych kontynentów)przez zacieśnianie relacji różnych ugrupowań czy tez przyłączanie krajów spoza lub z innych ugrupowań
  • poziom 3 - ponad regionami (i kontynentami) jako części składowe formującej się gospodarki globalnej

Regionalizacja stanowi proces narastających przepływów i współzależności (głównie ekonomicznych) w skali regionalnej.Proces ten, toczący się w realnej sferze, jest ściśle powiązany z koncepcja lub projektem funkcjonowania regionu, co określono jako regionalizm. Regionalizm jest terminem odnoszącym się tylko do ideologii, koncepcji lub projektu (wysuniętego przez państwo lub kilka państw).Jest więc pojęciem węższym i jako takie stanowi komponent pojęcia szerszego, jakim jest regionalizacja (realny proces, polityka oraz realizowany projekt

Bibliografia

  • L. Fawcett, Exploring Regional Domains International Affairs``2004, No 3s. 443
  • A.Zorska, ``Korporacje Transnarodowe`` PWE 2008 s. 38

Autor: Bartłomiej Miejski