Panelowe spotkanie rekrutacyjne

Z Encyklopedia Zarządzania
Panelowe spotkanie rekrutacyjne
Polecane artykuły

Panelowe spotkanie rekrutacyjne (panel interview) spotkanie rekrutacyjne prowadzone przez co najmniej dwie osoby, które mogą pochodzić z różnych komórek firmy rekrutującej lub spoza niej. Spotkania tego typu są prowadzone w celu zaoszczędzenia czasu, uczestniczą w nich bowiem od razu wszystkie osoby zainteresowane poznaniem kandydata i nie trzeba zwoływać kilku osobnych spotkań z każdą z tych osób. Zapewniają też spójność przekazywanych informacji, zarówno z punktu widzenia kandydata, jak i firmy rekrutującej.

Podobnie jak w wypadku każdego innego rodzaju spotkań rekrutacyjnych, kandydat powinien zawczasu zebrać informacje nie tylko o samym stanowisku, o które się ubiega, ale także o firmie. Informacje te będą pomocne w przygotowaniu się do spotkania. Sytuacja, w której w spotkaniu uczestniczy kilka osób zadających wiele pytań może być niełatwa dla kandydata. Powinien się starać odpowiedzieć na wszystkie pytania po kolei, prosząc o wyjaśnienie wątpliwości, jeśli to potrzebne do zrozumienia jakiegoś pytania. Panel jest okazją dla kandydata do zaprezentowania swoich mocnych stron od razu kilku osobom. Dlatego, mimo że nie powinno się przerywać osobom prowadzącym spotkanie kandydat nie może pozwolić, żeby to oni zdominowali dyskusję. Dobrze jest utrzymywać kontakt wzrokowy ze wszystkimi uczestnikami spotkania, gdyż kandydat zostanie wówczas odebrany jako osoba godna zaufania i opanowana, co jest kluczowym elementem odniesienia sukcesu na tym spotkaniu.

Panelowe spotkanie rekrutacyjne to skuteczny i efektywny sposób na wybranie odpowiednich kandydatów do pracy w firmie. Umożliwia ono przeprowadzenie szczegółowego wywiadu rekrutacyjnego w krótkim czasie, co pozwala oszczędzić czas i zasoby firmy. Panelowe spotkanie rekrutacyjne ułatwia też zapoznanie się z różnymi perspektywami i punktami widzenia różnych osób zaangażowanych w proces rekrutacji, co zapewnia bardziej obiektywne ocenianie kandydata.

Etapy

Etapy panelowego spotkania rekrutacyjnego są następujące:

 1. Przedstawienie się uczestników spotkania oraz prezentacja ich funkcji w firmie
 2. Przedstawienie kandydata – jego doświadczenia, umiejętności i osiągnięć
 3. Pytania od panelu do kandydata
 4. Odpowiedzi kandydata na pytania panelu
 5. Dyskusja na temat wyników rekrutacji i wywiadu
 6. Zakończenie panelowego spotkania rekrutacyjnego

Wady panelowych spotkań rekrutacyjnych

Wady panelowego spotkania rekrutacyjnego to:

 1. Możliwość wystąpienia uprzedzeń ze strony panelu wobec kandydata lub jego wypowiedzi
 2. Możliwość zbyt długiego trwania spotkania, które może zniechęcić kandydata
 3. Niektórzy członkowie panelu mogą mieć trudności z przygotowaniem się do spotkania
 4. Niewystarczająca komunikacja między członkami panelu
 5. Wprowadzenie nadmiernej presji na kandydata


Bibliografia

 • Armstrong, M. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. Oficyna Wydawnicza, Kraków.
 • Król, H., & Ludwiczyński, A. (2006). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji PWN, Warszawa, 704 s.
 • Pocztowski, A. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie–procesy–metody. PWE, Warszawa.
 • Makowski, K. (red.) (2002). Zarządzanie pracownikami: instrumenty polityki personalnej: praca zbiorowa. Poltext.

Autor: Dominika Porcja