Nabrzeże portowe

Nabrzeże portowe
Polecane artykuły


Nabrzeże portowe – miejsce cumowania statków, ułatwiające załadunek i wyładunek towarów.

Nabrzeża portowe w Polsce

Najważniejsze i najbardziej znane nadbrzeża portowe w Polsce to:

  • nabrzeże w Porcie Gdańskim – ma ono długość 21 214 m z maksymalną głębokością 15 m; zdolność przeładunkowa porcie Gdańskim wynosi: dla portu wewnętrznego 13,6 mln t, dla portu zewnętrznego 85,5 mln t. [1]
  • nabrzeże w Porcie Gdynia – ich długość wynosi 17 700 m, z czego ponad 11 000 przeznaczonych jest do operacji przeładunkowych. Co ciekawe, w Porcie Gdynia, pilotaż jest obowiązkowy dla statków, których długość przekracza 60 m, natomiast holowanie dla statków, których długość przekracza 90 m oraz dla statków z ładunkami niebezpiecznymi, które mają powyżej 70 m długości. Ponadto, statki o długości większej niż 40 m są zobowiązane do korzystania z pomocy cumowników portowych [2]

Systemy umocnień

Zabezpieczenia dna, stosowane obecnie, obejmują następujące typy umocnień: materace geotekstylne złożone z połączonych worków wypełnionych kamieniami, gabiony z siatki wypełnionej kamieniami, narzut kamienny, płyty stalowe, płyty betonowe połączone w materace, betonem lub piaskiem, wylewki betonowe, materace kamienno-bitumiczne [3].

Systemy umocnień, które stosowane są przy nabrzeżach portowych, w rejonach, w których cumują statki manewrujących za pomocą własnych urządzeń napędowych (w szczególności dotyczy to promów oraz statków ro-ro), są projektowane w oparciu o analizę nawigacyjną, która dla charakterystycznego (maksymalnego) statku określa (na podstawie symulacji manewrów) wielkość obszaru, który trzeba umocnić. Zgodnie z obowiązującym prawem, inspekcje umocnień dna w rejonach nabrzeży, odbywają się raz do roku. Wspomniane inspekcje polegają na przeprowadzeniu dokładnego pomiaru głębokości za pomocą pomiarów sondażowych [4].

Istota nabrzeży portowych

Nabrzeża portowe są szczególnie istotne dla każdego portu morskiego, ich wyposażenie czy nawet wielkość mają ogromny wpływ na funkcjonowanie portów morskich.

Sprawność operacyjna transportu morskiego jest uzależniona od wielu czynników, są nimi np. rodzaj statku, jego ładowność i prędkość przemieszczania, lecz także także potencjał portu morskiego, który będzie wyrażany poprzez:

  • lokalizację, którą jest usytuowanie na styku obszaru lądowego i morskiego lub w jego sąsiedztwie (może to być ujście rzeki lub zatoka) oraz funkcjonującą infrastrukturę i suprastrukturę przeznaczoną do jego obsługi, która często decyduje o typie portu oraz jego wyposażeniu,
  • odpowiednią długość oraz przestrzeń nabrzeży zdolnych do przyjęcia określonego taboru morskiego;
  • wyposażenie, przez które rozumiemy odpowiednie składniki infrastruktury technicznej, głównie transportowej i suprastruktury, a także konieczne do prowadzenia wielozmianowej działalności operacyjnej zasoby personelu o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych oraz technologię i organizację operacji przeładunkowo – magazynowych [5]

Bibliografia

Przypisy

  1. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
  2. Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA
  3. Abramowicz-Gerigk T, 2014, s. 2
  4. Abramowicz-Gerigk T, 2011, s. 7 i 9
  5. Pac B., Zadrąg R., 2013, s. 383


Autor: Paulina Marszałek