Michael Porter

Z Encyklopedia Zarządzania

Michael Porter urodził się w 1947 roku w Ann Arbor, stanie Michigan. Jako syn zawodowego oficera armii dużo podróżował po świecie. W szkole średniej grał w football i baseball. W Princeton odnosił sukcesy w międzyuczelnianych zawodach w golfa, a w 1968 roku został wyznaczony do reprezentacji drużyny studenckiej. Po skończeniu college'u Porter służył w randze kapitana w amerykańskiej rezerwie.

W 1969 roku otrzymał z wyróżnieniem tytuł BSE Uniwersytetu w Princeton, a w 1971 roku tytuł MBA na Harvard Business School, gdzie był uczniem George'a F. Bakera. W 1973 roku uzyskał tam tytuł doktora ekonomiki biznesu. Obecnie Michael Porter jest profesorem nauk ekonomicznych, kierownikiem Instytutu Strategii i Konkurencji na Harvard Business School. Michael Porter jest głównie znany jako ojciec nowoczesnej strategii konkurencji, a w wielu rankingach i badaniach uważany jest za najbardziej wpływowego myśliciela dziedziny zarządzania i konkurencji na świecie. Wykład Portera na Harvardzie, Mikroekonomia Konkurencji, jest otwarty dla wszystkich studentów uniwersytetu, a za pomocą nośników elektronicznych jest przekazywany do ponad osiemdziesięciu uczelni na świecie.

Porter jest twórcą i prezesem warsztatów dla dopiero co mianowanych dyrektorów generalnych największych korporacji świata. Odbywają się one dwa razy w roku na specjalne zaproszenie lidera. Porter świadczył usługi doradztwa strategicznego z zakresu zarządzania dla wielu wiodących firm amerykańskich oraz międzynarodowych, m.in. Caterpillar, DuPont, Procter & Gamble, Royal Dutch Shell, Scotts Miracle-Gro, SYSCO, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Obecnie jest członkiem zarządu w dwóch firmach, Thermo Fisher Scientific Company oraz Parametric Technology Corporation. Swoje usługi doradcze świadczy dla rządów USA i innych państw. Współpracuje z liderami takich państw jak Armenia, Kolumbia, Irlandia, Nikaragua, Rosja, Ruanda, Arabia Saudyjska, Singapur, Tajwan i Wielka Brytania. Odgrywa ważną rolę w tworzeniu polityki ekonomicznej Stanów Zjednoczonych, poprzez współpracę z władzą wykonawczą, Kongresem i organizacjami międzynarodowymi. Jest członkiem założycielem wiodącej amerykańskiej organizacji zajmującej się problemami konkurencji sektora prywatnego, złożonej z dyrektorów generalnych wiodących firm, związków i uniwersytetów. Porter jest autorem 17 książek i ponad 125 artykułów. Wydana w 1980 roku książka Strategia konkurencji: Metody analizy sektorów i konkurentów była publikowana 63 razy i została przetłumaczona na 19 języków. Do najbardziej znanych należą ponadto Przewaga konkurencyjna (1985), Przewaga konkurencyjna narodów (1990), Porter o konkurencji (1998).

TL;DR

Michael Porter jest znanym profesorem Harvard Business School i autorem wielu książek na temat strategii biznesowej i konkurencji. Jest twórcą teorii klastrów i ma duże osiągnięcia w dziedzinie zarządzania. Jego prace koncentrują się również na konkurencyjności krajów i regionów oraz na sektorze opieki zdrowotnej. Porter jest także aktywny jako doradca strategiczny dla firm i rządów.

Osiągnięcia

Za swoje osiągnięcia w rozwoju strategii konkurencji został wielokrotnie nagrodzony. Otrzymał m.in. nagrodę Harvardu w dziedzinie ekonomii Davida E. Wellsa (1973), nagrodę Graham and Dodd Federacji Analiz Finansowych (1980), a jego książka Przewaga konkurencyjna otrzymała w 1985 roku nagrodę George'a R. Terry'ego, przyznawaną przez Akademię Zarządzania. W 1997 roku został wyróżniony nagrodą Adama Smitha za szczególny wkład w rozwój ekonomii biznesu. W 2001 roku przyznano po raz pierwszy w Japonii doroczną nagrodę im. Portera.

Porter otrzymał tytuł doktora honorowego takich uczelni jak Stockholm School of Economics, Erasmus University (Holandia), HEC (Francja), Universidada Tecnica de Lisboa (Portugalia), Adolfo Ibanez University (Chile), INCAE (Ameryka Środkowa), The University of Deusto (Kraj Basków), The University of Iceland, Universidad de los Andes (Kolumbia), HHL-Leipzig Graduate School of Management (Niemcy), Universidad San Martin de Porres (Peru), Johnson and Wales University (USA) i Mt. Ida College (USA).

Obszary naukowego zainteresowania

 • strategia - przedmiotem badań Portera jest strategia konkurencji. Najważniejszymi publikacjami w tej dziedzinie są książki: Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors oraz Competitive Advantage: Creating & Susteining Superior Performance,
 • konkurencyjność krajów i regionów - Porter stworzył własną teorię konkurencji krajów i regionów. Opracowanie tematu można znaleźć w książce pt. Competitive Advantage of Nations, która stała się drogowskazem dla polityki gospodarczej Stanów Zjednoczonych. Porter jest przewodzi Globalnemu Raportowi Konkurencyjności, który jest publikowany co roku przez Światowe Forum Ekonomiczne,
 • opieka zdrowotna - w swoich pracach badawczych Porter podejmuje temat konkurencyjności w systemie opieki zdrowotnej. Przede wszystkim zwraca uwagę na poprawę jakości świadczonych usług. Szerzej o opiece zdrowotnej Porter pisze w książce pt. Redefining Health Care: Creating Value-Based Competition on Results (J. Magretta, 2014).

Problematyka klastrów

Michael Porter spopularyzował teorię klastrów. Po raz pierwszy opisał temat w książce pt. The Competitive Advantage of Nations.Według Portera klaster to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców oraz przedsiębiorstw z innych, powiązanych sektorów i branż oraz instytucji otoczenia gospodarczego (np. uniwersytetów, izb handlowych), (M. Porter, 2009, s. 213-214). Klastry oddziaływają na konkurencyjność krajów i regionów w następujący sposób:

 • tworzą dogodne warunki do zakładania nowych przedsiębiorstw, inicjowania działalności gospodarczej,
 • zwiększają poziom innowacyjności dzięki ścisłej współpracy z innymi jednostkami w otoczeniu oraz dzięki łatwemu dostępowi do wiedzy, cennych informacji,
 • pomagają zwiększyć produktywność przedsiębiorstw (A. Grycuk, 2017, s. 136).

Pozostałe zainteresowania

Długoterminowe zainteresowania Portera to piękno muzyki i sztuki. Opracowywał rozwiązania strategiczne dla wielu organizacji sztuki i aspirujących muzyków. Pracuje jako zarządca prywatnej szkoły Browne & Nicholas mieszczącej się w Cambridge, stanie Massachusetts. Prywatnie mieszka w Brookline.


Michael Porterartykuły polecane
Zbigniew MartyniakTadeusz WawakOskar LangeKaoru IshikawaSakiko Fukuda-ParrAmartya SenPark technologicznyStefan BanachJoseph Stiglitz

Bibliografia

 • Grycuk A. (2017), Klastry a rozwój regionalny. Klaster usług biznesowych w Krakowie, Studia BAS, nr 1
 • Magretta J. (2014), Zrozumieć Michaela Portera. Jak stworzyć dobrą strategię i zdobyć przewagę konkurencyjną, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa
 • Nadolna D. (2014), Outsourcing procesów biznesowych jako metoda zarządzania w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • Porter M. (2001), Porter o konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Porter M. (2009), On Competition, Harvard Business School Publishing, Boston
 • Żmuda M., Molendowski E. (2016), W poszukiwaniu istoty konkurencyjności gospodarki narodowej: studium interdyscyplinarne, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 3


Autor: Mariusz Półtorak, Elżbieta Oleksy