Krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania emisjami

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) to instytucja zajmująca się zarządzaniem uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz innych substancji o powiązanym działaniu przez przedsiębiorstwa przemysłowe.


Strona internetowa ośrodka: https://www.kobize.pl/.

Bibliografia


At work.png

To jest zalążek artykułu.
Jeśli posiadasz kompetencje i uprawnienia, możesz go rozbudować.
Usuń tę informację po rozbudowie hasła

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.