Korzyści wdrażania ISO 9001

Z Encyklopedia Zarządzania
Korzyści wdrażania ISO 9001
Polecane artykuły


Zmiany w ISO 9001:2015 (Sławomir Wawak)

Część cyklu poświęconego wdrażaniu ISO 9001 w gminach.

Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania jakością uzyskują nie tylko pracownicy, ale przede wszystkim klienci. Przejawiają się one przez:

 • skrócenie czasu niezbędnego do załatwienia sprawy,
 • udogodnienia w załatwianiu spraw (np. dostępność formularzy w internecie),
 • ograniczenie ilości wymaganych dokumentów, odpisów, kserokopii,
 • zmniejszenie kosztów rozmów telefonicznych, opłat pocztowych, itp.,
 • zmniejszenie kosztów opłat administracyjnych,
 • zmniejszenie liczby nieprawidłowych decyzji,
 • ograniczenie konieczności odwołań i spraw sądowych,
 • lepsza informacja.

Korzyści odnoszone przez urząd są związane przede wszystkim z ograniczeniem kosztów wadliwości, w tym:

 • zmniejszenie kosztów osobowych związanych z błędami w pracy,
 • zmniejszenie kosztów osobowych związanych z niską wydajnością (nadgodziny),
 • zmniejszenie kosztów materiałowych i eksploatacyjnych,
 • efektywniejsze zarządzanie posiadanymi zasobami,
 • możliwość zwolnienia zbędnych zasobów,
 • zmniejszenie kosztów spraw sądowych i odwołań.

Wymienione korzyści są widoczne już w krótkim czasie po zakończeniu wdrożenia. W dłuższym czasie można zaobserwować korzyści wynikające ze zmiany nastawienia otoczenia do urzędu. Dopiero te korzyści pozwalają w całości zrealizować cele postawione przed projektem systemu jakości. Do korzyści długoterminowych zaliczyć można:

 • łatwiejszy dostęp do funduszy pomocowych (krajowych oraz unijnych),
 • zwiększenie liczby inwestorów chętnych do rozwijania swojej działalności w gminie,
 • zwiększenie skłonności do wspierania inwestycji gminy przez przedsiębiorstwa,
 • podniesienie poziomu jakości pracy jednostek zależnych od urzędu,
 • zwiększenie zaufania mieszkańców do urzędu oraz jego władz pochodzących z wyboru,
 • pełna lub prawie pełna realizacja zadań statutowych gminy,
 • zadowolenie mieszkańców.

Reasumując, można stwierdzić, że w dłuższym czasie zwiększa się konkurencyjność gminy. Wyliczenie oszczędności w działaniu urzędu może być obliczone na podstawie znanych przed wdrożeniem systemu przyczyn powstawania kosztów złej jakości lub doświadczalnie - po kilku latach działania. Aktualnie prowadzenie badań doświadczalnych na większej grupie urzedów jest niemożliwe ze względu na małą liczbę tych, w których system działa dostatecznie długo.

Autor: Sławomir Wawak