Firma dot-com

Z Encyklopedia Zarządzania
Firma dot-com
Polecane artykuły


Firma dot-com to określenie firmy która większość swojej działalności przeprowadza za pośrednictwem Internetu, zwykle poprzez stronę internetową w prestiżowej domenie z końcówką. com.

Obecnie tego typu określenie ma nieco pejoratywne zabarwienie związane z pęknięciem bańki spekulacyjnej na światowych giełdach w 2000 roku, która urosła właśnie z powodu nieracjonalnych inwestycji w firmy internetowe. Inwestowano wtedy ogromne sumy, między innymi za pośrednictwem funduszy typu venture capital, w przedsięwzięcia bardzo wątpliwe, z niekompletnym biznes planem, opierające się tylko na pomyśle i z chwytliwą nazwą.

Niektóre firmy nieobecne wówczas na arenie Internetu wyczuwając koniunkturę w tym obszarze zmieniały swoje nazwy i włączały do nich końcówkę. com.

Jest wiele możliwości na prowadzenie działalności i nazwanie się firmą internetową. Często korzysta się z podziału zwanego 3 C (z angielskiego: Commerce (handel), Content (zawartość) i Connection (połączenie). Handel będzie oznaczał sprzedaż produktów przez Internet (przykładem tutaj będzie Amazon.com lub Merlin.pl), zawartość będzie oznaczała oferowanie zarówno wiadomości jaki i blogi internatów (przykładami mogą być BBC News i Facebook), wreszcie dot-com może się zajmować dostarczeniem łączy internetowych (przykładem jest amerykański AOL).

Jednakże niektóre formy jak Microsoft czy Google łączą wszystkie powyższe typy działalności i to niewątpliwie jest najbardziej dochodowa i najbezpieczniejsza strategia.

Bibliografia

  • Szapiro T., 2005, Internet - nowa strategia firm, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Autor: Robert Światowski