Efekt organizacyjny

Z Encyklopedia Zarządzania

Efekt organizacyjny to całościowe, zorganizowane działanie zbiorowe (zespołowe).Wyraz całościowe oznacza kolektywny zbiór wszystkich, tzn. nie tylko osobowych, realnych, aktywnych i powiązanych więzami organizacyjnymi składników których współdziałanie stwarza szansę na osiągnięcie efektu synergicznego, a ściślej mówiąc jego odmiany czyli efektu organizacyjnego[1].

Najistotniejszą kwestią jest tutaj rozwój zorganizowanego, zespołowego działania, a w rezultacie:

  • pozyskanie z otoczenia osobowych, naturalnych i sztucznych komponentów tworzonej organizacji
  • połączenie ich wzajemnym oddziaływaniem materialnym, energetycznym, informacyjnym.

W rezultacie dobrze zorganizowanego działania zespołowego pojawi się swoista nadwyżka będąca efektem współdziałania wielu ludzi pracujących w sposób zorganizowany pod wspólnym kierownictwem.Ten dodatkowy efekt to efekt organizacyjny, który jest lub ma być osiągnięty w rezultacie połączenia podmiotów (nośników) trwałymi więziami organizacyjnymi w jedną całość, lub w rezultacie łączenia istniejących organizacji w większe zorganizowane całości o wspólnym członie kierowniczym[2]. Działające tutaj zjawisko synergii polega na tym, ze współdziałające elementy dostarczają wypadkowy wynik pod jakimś względem większy niż prosta suma skutków wywołanych przez każdy czynnik z osobna. Zjawisko efektu synergicznego stanowi sens tworzenia i rozwoju wszystkich organizacji.

Formy zorganizowanego współdziałania

Współdziałanie przybiera rozmaite formy, które różnią się zakresem przedmiotowym, czasowym oraz stopniem intensywności więzi. Podmioty gospodarcze podejmują wspólne przedsięwzięcia w szerszym bądź węższym zakresie, tworzą bardziej lub mniej trwałe koalicje, zawierają przymierza czy sojusze zwane aliansami. Z uwagi na efekt organizacyjny dochodzi do tworzenia koncernów i ich grup, korporacji krajowych i transnarodowych, konsorcjów i holdingów a także federacji i konfederacji pracodawców, central związków zawodowych itp[2].

Przyczyny efektu organizacyjnego

Efekt organizacyjny w zorganizowanym działaniu zespołowym pojawia się głównie w wyniku osiągnięcia wprawy w wykonywaniu pracy wynikającej ze specjalizacji i koncentracji działań, zwiększenia ciągłości pracy, dzięki eliminacji strat czasu występujących przy zmianach rodzajów wykonywanych czynności, umożliwienia skoncentrowania i zharmonizowania sił i środków w przestrzeni i czasie, wzajemnego oddziaływania motywacyjnego zwiększającego wydajność pracy współdziałających ludzi oraz możliwości posługiwania się wyspecjalizowanymi i bardziej wydajnymi narzędzi.


Efekt organizacyjnyartykuły polecane
Ekologiczna teoria przedsiębiorstwaHeterarchiaWspółpracaHumanizacja pracyOrganizacjaEkonomicznośćTransformacjaNawykGospodarowanie zasobami

Przypisy

  1. L. Krzyżanowski 1999, s. 171
  2. 2,0 2,1 L. Krzyżanowski 1999, s. 245

Bibliografia


Autor: Agnieszka Popek