Europejska Wspólnota Gospodarcza

Z Encyklopedia Zarządzania
(Przekierowano z EWG)
Skocz do: nawigacja, szukaj

Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG). Z inicjatywy państw Unii Ekonomicznej Beneluksu przystąpiono do realizacji pomysłu całkowitej unifikacji ekonomicznej. Na podstawnie traktatów rzymskich z 1957 roku utworzono w 1958 roku EWG. Do celów Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej należy: równomierny rozwój gospodarczy, spójność ekonomiczna i podnoszenie poziomu życia. Było to realizowane dzięki: zniesieniu wszelkich ograniczeń celnych, swobodnemu przepływowi ludzi, towarów, usług i kapitał, wspólnej polityce w zakresie handlu, rolnictwa, transportu, ochrony środowiska, rynku i prawodawstwa z tym związanego, stowarzyszeniu i szerokiej współpracy z krajami spoza EWG. W 1992 roku EWG przyjęło nazwę Wspólnoty Europejskiej.

Jej instytucje pierwotne, takie jak Rada Ministrów i Komisji, zostały zunifikowane z odpowiednimi organami pozostałych dwóch Wspólnot. Obecnie si są wspólnymi instytucjami Unii Europejskiej (Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Trybunał Obrachunkowy i Komitet Ekonomiczno-Społeczny).

Podstawy prawne

Kolejne Traktaty założycielskie, tzw. traktaty rzymskie podpisano 25 marca 1957 roku. Weszły one w życie 1 stycznia 1858 roku i na ich mocy powstały Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG) oraz Europejska Wspólnota Energii Atomowej (Euratom). Do traktatów przystąpiło sześć państw, które wcześniej utworzyły EWWiS, a mianowicie: Belgia, Holandia, Luksemburg, Francja, Niemcy i Włochy. Obie wspólnoty utworzono na czas nie określony.

Cele

Głównym celem Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej było przyczynienie się do harmonijnego rozwoju gospodarczego, podniesienie stopy życiowej obywateli oraz spójności ekonomicznej i społecznej ugrupowania. W Traktacie ustanawiającym EWG przewidziano utworzenie unii celnej, a następnie wspólnego rynku europejskiego. Proces tworzenia unii celnej rozpoczęto realizacją zaplanowano na dwanaście lat, ale udało się go zakończyć już w 1968 roku, tj. dwa lata przed terminem. Wraz z utworzeniem unii celnej rozpoczęto realizację wspólnej polityki handlowej, która obejmuje m.in. ustalenie wspólnej taryfy celnej, zawieranie umów celnych i handlowych, ujednolicenie narzędzi polityki eksportowej i środków ochronnych. Cele określone w traktacie osiągano także poprzez rozwój współpracy gospodarczej, wprowadzenie mechanizmów przepływu kapitałów, siły roboczej i usług.

Bibliografia

  • Redakcja Naukowa Małuszyńska E., Gruchman B.: Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej" Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005 r, s. 36,37.
  • Kienzler I. "Leksykon Unii Europejskiej"Świat Książki Warszawa 2003 s. 81

Autor: Agnieszka Zawada